BEKLAGET: Etter elleve år trakk Økokrim-sjef Trond Erik Schea den omfattende Transocean-saken og måtte beklage overfor de tiltalte. Foto: Eivind Griffith Brænde ,

Leder

Økokrims skattefadese

I elleve år har Økokrim hatt en sak gående mot riggselskapet Transocean og tre norske skatterådgivere.

Denne uken ble saken trukket, og Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har gjort noe såpass oppsiktsvekkende som å beklage «den uleiligheten de anklagde er påført» som følge av saken. Uleilighet er et mildt utrykk.

Siktelsene og tiltalene for skattejuks har i praksis gjort at flere av de involverte har vært avskåret fra å jobbe med det de kan. I denne saken kommer det sikkert betydelige søksmål mot Økokrim og Staten i etterkant. Den kan ende med å koste fellesskapet mange millioner kroner i erstatning.

Bakgrunn: Økokrim trekker Transocean-saken

I 2014, hele 14 år etter at skattemyndighetene begynte å fatte interesse for hvordan noen interne riggsalg i Transocean var oppgitt i ligningen, ble alle tiltalte frifunnet i Oslo Tingrett. Tiltalen var på grovt skattesvik der over 11 milliarder kroner var unntatt fra beskatning. Hovedaktor var Morten Eriksen. Forrige uke skulle ankesaken begynne, men 5. januar ble Eriksen tatt av saken. Onsdag ble hele saken trukket.

Eriksens rolle har vært omstridt. De tiltalte mente han hadde gjort seg inhabil, og han fikk også kritikk fra Riksadvokaten for ikke å ha levd opp til den objektivitet som kreves av påtalemyndigheten i Norge. En slik kritikk mot en statsadvokat i Økokrim er sjelden kost i norsk rettspleie. Heldigvis.

En objektiv og saklig påtalemyndighet er helt grunnleggende i det norske rettssystemet. Påtalemyndigheten har en annen rolle enn forsvarerne, de kan og skal ikke bruke sine posisjoner til å ri egne kjepphester. Mye tyder på at Eriksen ikke forsto dette godt nok, og at hans overordnede i Økokrim ikke maktet å korrigere ham før man nå til slutt tok ham av saken og trakk alt sammen.

Økokrims håndtering av Transocean-saken trenger en grundig belysning og gjennomgang. Økokrim har makt til å påføre siktede og tiltalte store belastninger og konsekvenser. Det er et ansvar som må forvaltes med plettfri rolleforståelse og uten at tunnelsyn og personlig prestisje kommer i veien. Slik det ser ut nå, burde Transocean-saken vært avsluttet lenge før den ble det. At mennesker er siktet for skattesvik i 11 år i en sak som ender med å bli trukket, ser nå ut som en skandale.

Kommentar: Skatteplanleggerne

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder