Foto: ,

Kommentar

Hva hvis russerne kommer?

Russland under president Vladimir Putin er farlig. Vi i Norge må innse faren og ruste opp.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Stikk i strid med det bildet Putin prøver å bygge opp, er Russland en nasjon i forfall. Det er stor fattigdom, særlig på bygda. Russere drikker mye, levealderen er lav, andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder, synker.

Russland har lav produktivitet, og en ensidig økonomi. I en råvareøkonomi som den russiske betyr kontakter og penger mer enn kunnskaper og dyktighet. Oljen gir rom for korrupsjon. Det forgifter hele økonomien.

På tross av landets størrelse, har Russland knapt noen universiteter på internasjonalt toppnivå. Mange av de smarteste russerne drar ut. Landet scorer dårlig når det gjelder forskning og innovasjon. Bortsett fra et par olje - og gasselskaper, er det vanskelig å komme på noen russiske merkevarer. Når kjøpte du sist noe "Made in Russia"?

Russland mangler gode institusjoner, det er ingen troverdig rettsstat, og det finnes knapt en fri presse. Det er et land uten demokratiske tradisjoner. Under tsar-riket var det er føydalsamfunn, der mange var livegne - eller slaver. Under kommunismen var det også et skarpt skille mellom de privilegerte og underklassen, på tross av at alle lot som om det ikke var slik.

Stort ego

Når mye rundt ham forfaller, hvordan skal da en leder som Putin samle støtte? Jo, han peker ut ytre fiender. Putin dyrker russisk nasjonalisme og nører opp under forakt for vestlige verdier. I allianse med den dypt konservative russiskortodokse kirken fremstiller han vesten som dekadent og i moralsk forfall. Det er i lys av dette vi også må lese hans angrep på homofile og lesbiske, og andre grupper som bryter med tradisjonelle familieverdier.

Og han bygger opp nasjonens stolthet gjennom å erobre nytt land. Med overtagelsen av Krim, ble Putin umåtelig populær blant sine egne. Popularitetsmålinger rett etterpå viste at nær 90 prosent av russerne støttet ham.

Putin er en brautende leder med et stort ego, som knuser all motstand. Han nøler ikke engang med å krenke suverene og anerkjente landegrenser i Europa. Putin gjør det han mener er nødvendig for å beholde makten. Han er en farlig mann.

Atomtrusselen

Ukraina er ikke Norge. Ukraina var med i det gamle Sovjetunionen, og Russland regner fortsatt Ukraina som en del av sin interessesfære. At Russland har tatt Krim og fortsatt kriger i Ukraina, betyr selvsagt ikke at Norge står for tur i neste omgang. Vi har aldri vært del av det russerne regner som sitt. Heldigvis.

Men det betyr ikke at vi kan være naive. Russerne flyr stadig mer opp mot norskekysten i nord. De viser muskler. Mens det russiske forsvaret var nær bankerott da den kalde krigen tok slutt, med gammelt og ubrukelig utstyr, og soldater som var utrente og udisiplinerte, har Russland rustet kraftig opp.

Putin har nå sagt at han i fjor var klar til å aktivere atomvåpen dersom vesten blandet seg inn i Ukraina. Brått kom atomtrusselen fra den kalde krigen tilbake.

Bjørnen viser klør

Våre egne hemmelige tjenester advarer mot Russland. Forsvarstopper etterlyser en styrking av det norske forsvaret. Vi har investert stort i fly og fregatter, men har ikke penger nok til driften.

Hvis det er noe historien burde ha lært oss, så er det at man aldri kan ta freden for gitt. USA, som er vår viktigste garantist for fred, er lei av at de europeiske Nato-medlemmene ikke bruker nok penger på forsvar, men regner med at amerikanerne stiller opp - uansett.

Et lite land som Norge er nødt til å bruke mye penger på å vise verden at vi kan stå opp mot angrep utenfra. Vi har trygghet gjennom vårt Nato-medlemskap. Men vi må også ta ansvar for vår egen sikkerhet. At Norge, av alle land, ikke oppfyller Nato-målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar, er en skandale.

Denne uken har det vært avholdt en stor militærøvelse i Finnmark; Joint Viking. Det er første gang siden 1960-tallet det norske forsvaret markerer seg så tungt nær den russiske grensen. Russerne svarte med en enda større, og overraskende, militærøvelse på sin side av grensen. Bjørnen viser klør.

Etter Putin

Professor Vladimir Shlapentokh ved Michigan State University, er en anerkjent og solid Russlandskjenner. Han nevner Putin i samme åndedrag som Stalin, Hitler og Mao, som eksempler på ledere som personlig og på egen hånd kan endre verdenshistorien på dramatisk vis. Han mener at slike ledere er så farlige, fordi de styrer uten institusjoner eller sosiale grupper som bremser dem.

De tidligere Sovjet-lederne hadde i det minste et politbyrå og sekretariat. Det var et skinn av en maktstruktur, og av prosedyrer for hva som skulle skje når lederen gikk av, døde eller forsvant av andre grunner.

Med Putin er bildet enda mer uklart. Det er all grunn til å frykte Putin. Men kanskje er det enda større grunn til å frykte det som kommer etter ham. Det kan bli kaos - i en atommakt med et sterkt forsvar.

"Atomvåpen for fred"

Vi må forholde oss til Russland som vår nærmeste nabo. Våre ledere må gjøre det som er nødvendig for å opprettholde et ryddig naboforhold. Dialog er viktig, særlig i vanskelige tider.

Men vi må ikke være naive. Vi trenger et sterkt forsvar, vi trenger Nato, og vi trenger Natos atomstrategi. Derfor er det så useriøst, ja faktisk sjokkerende, når Ap nå ser ut til å gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Verstingland som Russland vil aldri etterleve et slikt forbud. Dersom bare våre venner gjør det, blir verden et enda farligere sted.

Vi kan alle drømme om en verden fri for atomvåpen. Men i dagens situasjon bør kanskje slagordet heller være "Atomvåpen for fred".

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder