VIL HA MER PENSJON: Carl I Hagen i Borgarting Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

Leder

Carl I Hagen og pensjonsranet

Skulle Hagens generasjon få beholde sin opprinnelige regulering, kan heller ikke pensjonen strekke seg livet ut. Den må stoppes noen år før man dør. Og det mener antagelig Hagen er en like dårlig idé som Stortingsflertallet som vedtok pensjonsreformen mente.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Tidligere leder av FrP Carl I Hagen har gått til sak mot staten fordi han mener seg frarøvet pensjon. Hagen tapte i Trygderetten og har nå anket saken inn for Borgarting Lagmannsrett.

Hagen har som andre pensjonerte stortingsrepresentanter en svært god pensjonsordning. Saken dreier seg om hvordan den årlige pensjonsutbetaling skal økes. Hagens argument er at han før pensjonsreformen hadde et løfte om å få regulert den årlige utbetalingen av pensjon i takt med lønnsveksten til stortingsrepresentanter. Da Stortinget vedtok pensjonsreformen, var et av punktene at pensjoner skulle reguleres årlig med lønnsveksten i samfunnet fratrukket 0,75 prosentpoeng. Dette mener Hagen er et ran og bedrageri som strider mot grunnlovens paragraf 97 om at ingen lover må få tilbakevirkende kraft.

Carl I Hagen er i sin fulle rett til å prøve saken for rettssystemet. Og han har sogar rett i at pensjonsreguleringen og derfor den årlige pensjonen blir mindre enn det han er blitt lovet hele sitt yrkesaktive liv.

Han tar likevel grunnleggende feil.

Han har glemt at hans generasjon kommer til å leve lenger enn det vi trodde de ville gjøre for bare 10 år siden. Det er den vesentlige begrunnelsen for pensjonsreformen.

Da man tidligere antok at pensjonen skulle utbetales i x antall år, må den nå utbetales i x+y antall år. Sagt på en annen måte: Skulle Hagens generasjon få beholde sin opprinnelige regulering, kan heller ikke pensjonen strekke seg livet ut. Den må stoppes noen år før man dør. Og det mener antagelig Hagen er en like dårlig idé som Stortingsflertallet som vedtok pensjonsreformen mente.

Hagens argument om at reformen var unødvendig fordi vi bare kan hente mer penger i Oljefondet, kan vi se bort fra. Det endrer ikke saken om Hagen vil finansiere sin egen underfinansierte gullpensjon fra fremtidens generasjoner, eller ved å sende en høyere skatteregning til dagens lønnstagere.

Vinner Hagen frem, vil saken gjelde alle pensjonister i Norge. Det vil i så fall bety at dessertgenerasjonen på Hagens alder grafser til seg en enda større andel av kaken enn de som kommer etter ham og som kan se frem til en vesentlig dårligere pensjon enn ham selv. Justeringen han er utsatt for kan derfor neppe i et samfunnsperspektiv være noe Høyesterett anser som urettferdig og særlig urimelig som er kravene for at noe skal kjennes ulovlig etter paragraf 97 om tilbakevirkende kraft.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder