MER TIL KORN: Bondelagets leder Lars Petter Bartnes la fredag frem bøndenes krav til årets jordbruksoppgjør. Foto:Gorm Kallestad,NTB scanpix

Kommentar

Jordsbruksoppgjøret: Mulig å bli enige

Bøndene har lagt frem sitt krav til årets jordbruksoppgjør. Rammen er på 950 millioner, hvorav 490 millioner er tenkt som økte overføringer over statsbudsjettet og det resterende i det store og hele som økte priser som forbrukerne må betale direkte.

  • VG Leder

Dette kommer på toppen av de mange milliardene bøndene i utgangspunktet tilgodeses med over budsjettet og i form av tollvernet.

Årets krav er betydelig mer moderat enn fjorårets. Det følger antagelig av at bondenæringen har lagt to meget gode år bak seg med en betydelig sterkere inntektsvekst enn lønnstagerne for øvrig. Også neste år krever bøndene bedre inntektsvekst enn andre grupper. Et innfridd krav, skriver Bondelaget, vil gi bonden en antatt gjennomsnittlig inntektsøkning på 24 200 kroner per årsverk. Andre grupper i samfunnet forventer en inntektsvekst i 2016 på 16 100 kroner.

Les mer om jordbruksoppgjøret: Vårens vakreste eventyr

Bøndene krever i år en særlig styrking av kornprodusentenes vilkår. Argumentet er at areal egnet til korn ikke skal fortrenges av dyrking av fôr til dyrehold. Dyreholdet, mener bøndene, bør i større grad overlates til distriktslandbruket der arealet ikke er egnet til kornproduksjon.

I fjor ble det et voldsomt rabalder. Landbruksminister Sylvi Listhaug la da til rette for større melkekvoter og forsøkte å justere innretningen på landbruksstøtten for å skape større og mer effektive bruk drevet av heltidsbønder. Det endte med noe så uvanlig som forhandlinger i Stortinget, normalt legges statens første tilbud til grunn hvis forhandlingene ikke fører frem. Venstre og KrF endret noe av Listhaugs strukturprofil med et hundretalls millioner kroner.

Arbeiderpartiet ivrer for at det samme skal skje også i år. Det skal ikke lenger være automatikk i at statens tilbud skal legges til grunn dersom det blir brudd i landbruksoppgjøret, sa Arbeiderpartiets Knut Storberget under partiets landsmøte. Det kan virke som han har funnet noen penger vi ikke visste vi hadde. Vi vil sterkt advare mot en slik linje. Vi er villige til å betale for å opprettholde jordbruket i Norge. Men det krever et velfungerende forhandlingsinstitutt og med de samme krav til nødvendig omstilling for landbruket som andre næringer i nasjonen utsettes for.

Rammen er det antagelig mulig å bli enige om i forhandlinger, det er ikke gitt at bøndene skal ha et tredje år med betydelig bedre inntektsutvikling enn resten av samfunnet.

Stridsspørsmålet blir antagelig hvilken innretning regjeringen vil legge seg på. Tilbudet fra staten kommer 5. mai.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder