GRÜNDER: – Mitt motto er: «Ikke vent på at noe skal bli bedre, gjør det bedre selv», skriver afghanske Roya Mahboob. Foto:

Debatt

Utdanning av jenter er det viktigste av alt

Min visjon er å at alle jenter og kvinner i Afghanistan skal få like muligheter for utdanning, og utvikling.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

ROYA MAHBOOB, teknologigründer

I Afghanistan lever et flertall av jenter og kvinner frakoblet fra den moderne verden. Internettet er verktøyet som kan koble dem på.

Moderne informasjonsteknologi kan legge et grunnlag for de sosiale endringene som så mange enkeltpersoner og samfunn i den tredje verden trenger.

Min visjon er å at alle jenter og kvinner i Afghanistan skal få like muligheter for utdanning, og utvikling.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook

Etter ferdige studier i datavitenskap og noen år med verdifull arbeidserfaring innenfor IT-bransjen, startet jeg mitt første programvareutviklingsselskap. Jeg ansatte bevisst kvinner som programmerere og bloggere. Selskapet ble en suksess og vokste raskt.

Det er min historie, jeg er Afghanistans første kvinnelige toppleder innenfor teknologibransjen.

Grunnlaget for min karriere ble lagt gjennom en god utdannelse. Utdannelse er det som gir mulighet for kvinner som meg å få tillit til egne evner.

Den gir oss styrken til å tro at vi er i stand til å få til noe, at vi kan stå på egne bein. Et produktiv, vellykket og fredelig liv kommer innenfor realistisk rekkevidde.

Les også: Hanne Skarveit – Afghanistan-krigen ga Roya friheten

Kunnskapen gjør oss mindre sårbare, og mer selvstendig.

Utdanning av kvinner lønner seg, også for samfunnet. Mange kjenner uttrykket «å utdanne en kvinne er å utdanne en familie, en generasjon, og et samfunn.»

Utdanning av kvinner bidrar til mer fred , mer bærekraft til familien, og økonomisk vekst i samfunnet. Det gagner alle, også mennene.

Dessverre har ikke kvinner rundt om i verden like muligheter til å ta utdanning. Det gjelder særlig i Afghanistan. 15 år etter at Taliban mistet makten er landet fortsatt i stor grad isolert fra verden, og det er et svært patriarkalsk samfunn med store begrensinger for kvinners mulighet til å utfolde seg.

Mitt motto er: «Ikke vent på at noe skal bli bedre, gjøre det bedre selv.»

Jeg har personlig opplevelse av den utrolige kraften utdanning gir. Kunnskap om sosiale medier og IT har endret mitt liv radikalt. Moderne informasjonsteknologi og internett gjør meg i stand til å ha kontakt med hele verden. Denne erfaringen som har gitt meg tro på at kraften i informasjonsteknologien kan være nøkkelen til sosial utvikling og endring i et fattig land som Afghanistan.

På sosiale medier deler jeg mine historier og min suksess, for å inspirere og motivere andre afghanske kvinner til å endre sine liv.

Mitt mål er at en dag skal alle kvinner skal få de samme mulighetene som jeg har hatt. Vi, mine kolleger og jeg, jobber hardt for dette. Vi er drevet av tålmodighet og kjærlighet.

Gjennom stiftelsen Digital Citizen Fund har vi så langt bygget 13 teknologisentre og trent opp nesten 8000 kvinnelige studenter i digital kompetanse. Vårt formål er å gi kvinner og barn digital kompetanse og inspirere dem til å knytte seg opp mot en større verden. Uavhengig av nasjonale, kulturelle og familiære grenser. For den unge generasjonen i sine mest formative og kreative år representerer internett en verden av muligheter. Det er også en ideell læringsplattform som kan bidra til å gi ungdommene styrke til å bli mer selvstendige og selvhjulpne.

I enkelte utviklingsland har den moderne informasjonsteknologien har allerede gitt kvinner i mulighet til å etablere egne bærekraftige økonomiske livsgrunnlag. Det har styrket både deres familier og lokalsamfunnene de lever i.

IT-kunnskaper er viktig for kvinner fordi den gir alternativer gi enn tradisjonelle arbeidsplasser. Den kan i tillegg åpne opp for lokale og internasjonale forretningsmuligheter, e-handel, og kreative gründerprosjekter.

Samtidig må vi erkjenne at det er en lang vei og gå. Afghanistan er et land som fortsatt er dominert av religiøse og kulturelle barrierer. Særlig for kvinner.

Jeg har overvunnet disse barrierene, gjennom moderne sosiale medier. De gjorde at jeg kunne koble meg på resten av verden og ga min virksomhet mulighet til å vokse og ekspandere. Den digitale verdenen er grenseløs. Jeg ble en digital borger i det globale informasjonssamfunnet.

Alle kvinner og jenter bør ha like muligheter, uansett hvem de er eller hvor de bor. Det låter selvsagt, men det er langt fra virkeligheten for mange. Millioner står igjen mens verden går fremover.

De må kobles på.

Roya Mahboob er Afghanistans første teknologigründer, hun deltar denne uken på den internasjonale menneskerettskonferansen Oslo Freedom Forum.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder