BLE REDDET: Disse båtflyktningene nådde kysten av Rhodos før båten deres sank. Kronikkforfatteren drøfter i denne kronikken Tony Blair-regjeringens forslag om å etablere trygge asylsentre i områder utenfor EUs grenser. Foto:Argiris Mantikos,Ap

Debatt

Asylsentre utenfor EU?

I lys av tragediene i Middelhavet bør vi diskutere langsiktige
løsninger for håndtering av båtmigrasjonen fra Afrika. Tony Blairs forslag fra 2003 om å opprette asylsentre utenfor EU bør diskuteres på nytt.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

SYLO TARAKU, generalsekretær i LIM-nettverket.

Middelhavet er blitt en massegrav. Båttragediene berører oss spesielt fordi disse menneskene dør på vei til våre samfunn.

Vårt umiddelbare svar bør være å sette inn ressurser for å redde flest mulig liv, samtidig bør vi ta en debatt om langsiktige løsninger.

Spørsmålet er: Hvordan hindre flere båttragedier, sikre de reelle flyktningene tilgang til beskyttelse og samtidig bekjempe menneskesmugling?

LES: Ahmad (29): Jeg var på en flyktningbåt i 12 dager.

Trygge områder

Sylo Taraku. Foto: ,

La meg ta utgangspunkt i et forslag fra Tony Blair-regjeringen i 2003 som het «New Vision for Refugees» og som ble lagt frem for EU. Der foreslo de etableringen av asylsentre i trygge områder utenfor EUs grenser der asylsøkere skulle henvises til.
Strategien skulle være «pro-flyktning, men anti-asylsøker.» De som allerede har kommet til EU, skal kunne overføres til slike sentre for å få sine søknader behandlet der.

Får man flyktningstatus, skal man kunne hentes til et av EU-landene eller andre trygge land, men «gjenbosetting» til EU skal ikke være en «rettighet.» De som får avslag skal returneres til sine hjemland direkte fra disse sentrene.

Hvis det ikke er mulig, skal de oppholde seg der de allerede befinner seg eller relokaliseres til andre trygge nærområder. Forholdene på mottak skal være forsvarlige, men ikke vesentlig bedre enn i lokalsamfunnene rundt. Dette for å sikre at ordningen får lokal legitimitet. Det kan trygt sies at dette var det mest radikale forslaget for omlegging av asylpolitikken som noen gang er blitt diskutert i EU. Ideen ble forkastet, men debatten er reaktualisert igjen og skepsisen til asylsentre utenfor EU er blitt mindre, ikke minst etter at også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) åpner for det.

LES VIDERE: VGs Shazia Sarwar: Det kunne vært pappa.

Humanitær katastrofe

Premisset for Blairs forslag var at asylsystemet i Europa er dysfunksjonelt. I dokumentet nevnes det problemer med menneskesmugling, mange grunnløse asylsøknader, vanskelighetene med å returnere dem med avslag, de enorme asylkostnadene samt presset på velferdstjenester. (I dag ville dokumentet trolig begynt med å peke på den store humanitære katastrofen i Middelhavet.)

Hva er fordelene med «ekstern asylbehandling?»

Tryggere og mer human. Asylbehandling i nærområder vil gjøre prosessen for asylsøkere tryggere og mer barnevennlig, da flyktninger ikke lenger vil være avhengige av skruppelløse menneskesmuglere. Tusenvis av liv vil bli spart og hundretusener vil årlig slippe de traumatiske påkjenninger menneskesmuglingen kan innebære.

Billigere. Asylprosessen vil bli billigere for både myndigheter og asylsøkere. De sistnevnte vil spare penger for å skaffe falske papirer og reise via menneskesmuglere, mens for myndighetene vil spare på «outsourcing» av en kostbar oppgave til mindre rike land. Tiltaket vil også skape arbeidsplasser og kombineres med andre investeringer i de aktuelle landene.

Kriminalitetsforebyggende. Markedet for menneskesmuglere vil bli kraftig redusert. Hvem vil satse på å betale store summer og ta store risikoer for å reise irregulært når de likevel vil bli sendt til et asylsenter i Afrika eller Asia?

Kontroll over innvandring. Å dreie flyktningpolitikken fra asyl til overføringsflyktninger, vil bringe asylinnvandringen under kontroll. Gjennom demokratiske prosesser vil land som Sverige og Norge selv bestemme hvor mange flyktninger de vil ta imot gjennom samarbeid med UNHCR og andre land. Dagens regime skaper uforutsigbarhet.

Integrering. En slik ordning vil sikre en mer effektiv integrering ettersom flyktningene vil unngå en passiviserende og tidkrevende asylprosess i Norge, men straks de ble hentet inn ville de starte med integreringsprosessen.

Forebygging av fremmedfrykt. Å bringe asylinnvandringen under demokratisk kontroll, vil også ha en positiv effekt i kampen mot fremmedfrykt og nasjonalisme da «ukontrollert masseinnvandring» brukes som et viktig argument mot «maktelitene».

Hva er utfordringene?

De viktigste vilkårene for en slik modell må være at de regionale asylsentrene er trygge, at asylsøkere blir humant behandlet og at rettssikkerheten blir godt ivaretatt.

Rettslig avklaring. Det er gjort ulike utredninger av dette spørsmålet der det er konkludert med at en slik ordning er mulig innen dagens folkerettslige rammer. Spørsmålet om rettslig ansvar er spesielt viktig å avklare. Hvis asylsøkerens rettigheter ikke blir overholdt i disse regionale asylsentrene, hvem skal da holdes ansvarlig for det? Det aktuelle landet der asylsøkeren befinner seg, EU eller de individuelle landene som er involvert i ordningen?

Praktiske løsninger

Den største utfordringen er imidlertid å organisere asylsentrene i praksis. Hvor skal de plasseres, hvem skal ha adgang til å søke om asyl der, hva skal man gjøre med dem som får flyktningstatus og med dem som får avslag?

Hvis ekstern asylsaksbehandling blir et felles europeiske prosjekt, vil det bli nødvendig med en byrdefordelingsmekanisme som tar hensyn til eksempelvis både befolkningsstørrelse, geografi og BNP. Dette vil medføre at Sverige vil få betydelig færre asylsøkere enn i dag, mens land som Polen, Romania og Spania vil måtte ta imot langt flere. Men det forutsetter naturligvis en enighet.

En modifisert utgave av denne modellen kan være at bare de som blir «intercepted» i Middelhavet blir sendt tilbake til asylsentre i Afrika. Dette vil ligne på Australias «Pacific Solution», en politikk som kom som et svar på Tampa-krisen da norske skip plukket opp 434 skipbrudne migranter som ble nektet innreise til Australia. Båtmigranter som prøver å ta seg til Australia blir overfører til Papua New Guinea, en praksis som er blitt mye kritisert internasjonalt, men som har stoppet båttragediene.

Vil opprettelsen av asylsentre utenfor EU være en innstramning eller liberalisering?
Det er kanskje et galt spørsmål for det handler om å håndtere felles utfordringer på en best mulig måte. Økonomiske migranter og menneskesmuglere vil utvilsomt være de største taperne, men ordningen vil generelt innebære en liberalisering for reelle flyktninger og forebygge massive dødsfall i Middelhavet.

For det er et humanitær paradoks at tusenvis av mennesker dør på vei til et system som er ment å redde liv. Problemet vil ikke forsvinne av seg selv, mye tyder på at båttrafikken fra Libya til Italia vil tvert imot øke dramatisk i tiden fremover.

En hovedinnvending mot Tony Blairs forslag, var at asylsentre utenfor EU ville medføre et skifte av byrden, fra rike vestlige land til fattige land i sør. Men ettersom en slik ordning vil innebære en stor besparelse av utgifter til mottak, saksbehandling, retur og så videre, kan resultatet bli at det faktisk blir flere som får beskyttelse enn i dag, i form av kvoteordninger.

Les også

 1. Svensk avis: Menneskesmuglerne har koblinger til Sverige

  Italiensk politi har pekt ut 24 menn i et nettverk for menneskesmugling, og knytter disse til Sverige, skriver svenske…
 2. Dette skal være dødsskipets kaptein

  Mohammed Ali Malek var en av få som overlevde dødsflukten fra Libya til Italia.
 3. «Hvor mange må drukne før regjeringen vil hjelpe?»

  Her reddes båtflyktningene i Middelhavet av et privat redningsskip. Stadig flere krever at Norge bidrar.
 4. Fire tenåringer blant de overlevende

  CATANIA (VG) Her står den antatte kapteinen med sitt besetningsmedlem, som sammen er arrestert og siktet for uaktsomt…
 5. Ahmad (29): Jeg var på en flyktningebåt i tolv dager

  Smuglerne skal ha lovet ham et skip med bare 100 passasjerer, utstyrt med redningsvester og alt de trengte av mat.
 6. FN: 800 døde i båtforliset

  CATANIA (VG) Ifølge FN skal så mange som 800 personer ha mistet livet i båtforliset i Middelhavet lørdag.
 7. Italiensk politi: Båtflyktninger fraktes til Norge

  Ifølge italiensk politi kan menneskesmuglere tjene mange…
 8. Den tragiske båtsesongen

  Her hjemme diskuteres det hvor mange flyktninger Norge skal ta imot fra Syria.
 9. To båter med 400 passasjerer har sendt nødmelding

  Italia og Malta har sendt skip til kysten av Libya, hvor to båter er i nød.
 10. Båtflyktningene hetses i kommentarfelt: «Dersom flyktningestrømmen ikke stoppes vil vi i Europa drukne... i flyktninger»

  Mens 400 kvinner, menn og barn kjemper for livet i Middelhavet, viser ikke alle her hjemme sympatiske holdninger for…
 11. Redningsheltenes bønn:
  «Det trengs skip, helikoptere, hva som helst»

  De siste dagene har løytnant Keith Caruana og kollegene i…
 12. Dette barnet kom aldri frem til Europa

  Dette barnet er en av minst tre personer som aldri kom seg i land på den greske øya Rhodos.
 13. EU lar dem drukne

  PARIS (VG) Så skjedde det igjen. Døde kropper flyter i Middelhavet etter at en flyktningbåt med over 700 mennesker om…
 14. Det kunne vært pappa

  Tusenvis av desperate flyktninger satser livet for å komme til Europa.
 15. Norge sender sivilt skip til Middelhavet

  Mandag ettermiddag kunngjorde regjeringen at Norge vil sende et sivilt skip for å hjelpe Italia med å hindre døden i…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder