SVARER IGJEN: Nils Kristen Sandtrøen.

Debatt

Høyreregjeringens økende forskjeller, eller Arbeiderpartiets sterkere felleskap

Aleksander Stokkebø skriver om Arbeiderpartiet i VG. Blant de reelle samfunnsproblemene Stokkebø farer med harelabb over, er de økende forskjellene på folk og urettferdigheten under Erna Solberg.

NILS KRISTEN SANDTRØEN, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

For eksempel for arbeidsfolk i privat sektor er de laveste lønningene i flere tilfeller reelt lavere i dag enn de for 10 år siden. Generelt hadde de 30 % husholdningene som tjener minst i Norge reelt lavere disponibel inntekt etter skatt i 2017 enn i 2013. Et bedre arbeidsliv i Norge med faste stillinger er derfor for Arbeiderpartiet en politisk kamp som er viktigere nå enn noen gang i nyere tid. 

les også

Hva er det Ap vil, egentlig?

Men når vil foreslår å forsterke arbeidsmiljøloven for flere faste jobber for folk på gulvet og sørge for jobber med ordentlige forhold og forutsigbare og gode inntekter, er Høyre negative. Det er vanlige folk i Norge som nå betaler regningen for en politikk hvor mye vil ha mer og de aller rikeste skal bli enda rikere med skattekutt i milliardklassen som er rettet inn for en liten gruppe med kirurgisk presisjon. Dette finansieres med kutt i velferd for det breie lag av befolkningen og flere flate avgiftsøkninger for alle. Velferdsstaten er et spleiselag, men Høyre vil at deres aller rikeste sponsorer skal særbehandles. Arbeiderpartiet er derimot som kjent til for å gjøre hverdagen til vanlige arbeidstakere og familier bedre. Denne våren la Arbeiderpartiet derfor fram 83 tiltak mot økende forskjeller. Samlet virkning: Forsterket velferdsstat og bedre fordeling. 

les også

Flyskam i sommersol

Vi kjemper blant annet mot kommersialiseringen av eldreomsorgen, og kjemper derimot for en styrking av våre felles helsetjenester og felles omsorg. Det er det en kamp for en sosial og demokratisk utvikling av landet vårt - I kjernen av Arbeiderpartiets grunnleggende og kjente verdier.  Når Arbeiderpartiet sørger for at alle ungene våre får mat i løpet av skoledagen, er det fordi vi ser behovet for en utjevnende og likhetsskapende hverdag for skolebarn og bedre helse uavhengig av foreldrenes lommebok. Eller når vi kjemper for at arbeid i drosjenæringen fortsatt skal gi en lønn å leve av og trygg transport i hele landet, er det enda et av eksempel på vårt arbeid for et ordnet og sosialt samfunn til fordel for oss alle. 

Det er tid for positivt skifte. Tid for politikk på alle områder for sterkere felleskap mot økende forskjeller. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder