SKATTEPARADIS: – Selv om Civita-sjef Clemet og skipsreder Herbjørn Hansson er litt ulike i formen, så tar de begge feil: Skatteparadisene er en trussel mot demokratiet, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski, her i en allerede legendarisk debatt mot Hansson i NRKs Dagsnytt18. Foto: Skjermdump, NRK

Debatt

(Ikke) bli med meg til Cayman Islands!

Systemet med skatteparadiser huler ut velferdsstaten og hindrer utvikling. Hvorfor vil den nye oljefondssjefen og sentralbanksjefen legitimere dette utysket i verdensøkonomien.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Denne uken har mange på sosiale medier sett en over middels spinnvill debatt mellom skipsreder Herbjørn Hanssen og meg på Dagsnytt atten. Jeg kan særlig anbefale musikkvideoversjonen fra YouTubefenomenet Songar frå nyheitene. Men selv om vi alle kan ha glede av tropical house-låter om skatteparadis for å lyse opp disse litt vanskelige tider, så bør vi likevel prøve å benytte anledningen til å snakke om hvorfor Hanssen og jeg var i studio og diskuterte til å begynne med.

Den nye sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, har brukt skatteparadiser aktivt i forvaltning av egen formue og foretak. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. Men uansett hvorfor han gjorde det, og uansett om ikke noe ulovlig har skjedd er bruken i seg selv problematisk.

Enda mer alvorlig er sentralbanksjef Øystein Olsens bagatellisering av skatteparadis på Debatten på NRK i kjølvannet av ansettelsen. Det vitner om en rystende mangel på forståelse for hvor skadelig skatteparadis er.

les også

Kristin Clemet: Unyansert om skatteparadis

Siden debatten om Tangens ansettelse i oljefondet blusset opp, har mange fra høyresiden og finansmiljøer vært ute for å forsvare skatteparadisene og «nyansere» debatten. Sist Kristin Clemet som var ute med en lang jeremiade i denne avis for å si at «det fremsettes kritikk på sviktende grunnlag» og hun ville «peke på noen forhold som kan nyansere bildet». Eller, som Herbjørn Hansson sa om skatteparadis-anklagene til meg i Dagsnytt atten: «Det du sier er ikke sant!»

Selv om Clemet og Hansson er litt ulike i formen, så tar de begge feil på samme måten. For skatteparadisene er en trussel mot demokratiet. Jeg synes ikke den kunnskapsløse og tilsynelatende svært naive holdningen de utviser til skatteparadis bør få være den som blir stående i offentligheten.

Så her er det vi vet, etter omfattende forskning og dokumentasjon gjennom mange år, om rollen skatteparadis har i den internasjonale økonomien.

les også

Tax Justice Network: – Vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme

Vi vet at penger skjules i skatteparadis. Gjennom å bruke flere av disse landene sammen kan selskaper, enkeltpersoner og kriminelle skjule enorme pengesummer. Slik samles stadig større formuer på færre hender, samtidig som pengene skjules fra landene der pengene burde beskattes. Skatteparadisenes hemmelighold og tilrettelegging av kompliserte selskapsstrukturer er direkte med på å muliggjøre både korrupsjon, terrorfinansiering, trafficking og narkotikahandel. For folk og selskaper som har store formuer å skjule er det å gjemme bort penger i skatteparadis ukomplisert. Slik lar de være med å bidra med skat til velferden og utviklingen i sine hjemland.

Det er mulig å være til stede på et skatteparadis uten å gjøre noe ulovlig, men en er likevel med å legitimere og opprettholde skatteparadisenes status. Og det lyset blir både Tangens bakgrunn og særlig Øystein Olsens uttalelser svært problematiske. Hvis sjefen for verdens største statlige investeringsfond eller sjefen for Norges sentralbank synes det er greit å være plassert i skatteparadis så gir det internasjonal legitimitet til det å ha penger plassert i disse landene.

Vi vet at hemmeligholdet i disse landene i seg selv er et stort problem. Det gjør det umulig å få full oversikt over selskapsstruktur og kontrollere skatteinnbetaling. Og det gjør det vanskelig å anslå hvor mye penger nasjoner går glipp av i skatteinntekter. Men vi vet likevel gjennom kildene vi har at det antakeligvis er snakk om hundrevis av milliarder av dollar i tapte skatteinntekter hvert år.

les også

Hanne Skartveit: Tangens skatteparadis

Én studie fra blant annet den anerkjente eksperten Gabriel Zucman anslår at multinasjonale foretak flytter 45 % av sitt skattepliktige overskudd til skatteparadis. Dette innebærer om lag 1950 milliarder kroner tapt årlig. FN, på sin side, har anslått at det globale skattetapet fra multinasjonale selskaper å være om lag 4000 milliarder kroner hvert eneste år. Men dette handler ikke bare om multinasjonale selskaper, det handler også om rike personers plassering av formue. Eller skal vi si, hemmelighold av formue.

Vi vet også tilfeldigvis en del om hvem i Norge som skjuler penger i skatteparadis. Det er, til ingens forundring, særlig de aller, aller rikeste som gjør det. En studie fra 2019 viser at de rikeste 0.01 prosent av befolkningen i Skandinavia unndrar 25 prosent av skatten de skulle ha betalt.

Og i tilfelle du lurte: Siden akkurat den delen av befolkningen eier så enormt mye, så er det snakk om svimlende summer som burde ha blitt beskattet.

De økonomiske konsekvensene av skatteparadiser er enorme og avdekker en dyp urettferdighet. I rike og vestlige land er prisen vi alle betaler en høyere skatteregning og dårligere velferd. Dersom de rike personene og selskapene hadde betalt den skatten de skulle, kunne vi hatt råd til å bygge ut velferden vår og ulikheten ville vært lavere.

Vi vet også at det er enda verre for utviklingsland som taper de største summene gjennom at korrupte politiske ledere, rike personer og multinasjonale selskaper flytter enorme summer ut av landene og vekk fra skatten de skulle betalt.

les også

Slik investerte Tangen før han fikk Oljefond-jobben

Slik holder skatteparadisene svært mange land nede og forhindrer de fra å bygge opp det vi forventer av en stat. I land som Ghana, Uganda og Nigeria bidrar de til at den politiske eliten kan skjule penger de har fått gjennom korrupsjon og sørger for at staten ikke fungerer som den skal. I Russland bidrar de til å konsolidere Putin og oligarkenes grep om makten. I landene som sliter sør for Sahara bidrar de til at pengene som skulle brukes på sykehus, skoler, strømnett, vannsikkerhet og veier i stedet står på bankkontoer på Caymanøyene, Bermuda eller Guernsey.

Så ja, det er alvorlig at Nicolai Tangen har bidratt til disse systemene. Og ja, det er vanskelig å ha tillit til en sentralbanksjef som så til de grader slår beina under den helt nødvendige innsatsen som gjøres for å bekjempe skatteparadis, og som Oljefondet så langt har vært en viktig bidragsyter til gjennom sine forventinger om åpenhet og skattebetaling.

Vi må bare håpe sentralbanksjefens stotrende forsvar for fondsplasseringer i skatteparadiser på NRKs Debatten forrige uke ikke blir sett i utlandet.

Oljefondet er nemlig en internasjonal gigant og legger gjennom sin størrelse rammene for hva som er etisk forsvarlig i næringslivet og i fondsforvaltning. Når Stortinget vedtar etiske retningslinjer for fondet eller fondet selv utarbeider forventningsdokumenter til selskapene de eier aksjer i, beveges verden. Det har over tid vært en forventning om at Oljefondet skal lede an i arbeidet for mer finansiell åpenhet og for at selskapene skal betale skatt til de landene de har økonomisk aktivitet i.

Dette har også vært fulgt opp under Yngve Slyngstads oljefondledelse. Blant annet advarer fondet i sitt siste forventningsdokument om åpenhet og skatt både mot aggressiv skatteplanlegging og kompliserte selskapsstrukturer. Spørsmålet blir jo hvordan disse forventningene vil utvikles under ny ledelse og om Tangen vil forsterke den nødvendige innsatsen.

Verdensøkonomien vil i årene framover merke konsekvensene av koronapandemien og smittevernstiltakene. Det vil gjøre behovet for omfordeling og økte skatteinntekter større. Da må hemmelighold og skatteparadis bekjempes.

Så nei, vi bør ikke bli med Hansson og Tangen til Caymanøyene.

Mer om

 1. Skatteparadis
 2. Oljefondet
 3. Nicolai Tangen
 4. Kristin Clemet
 5. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 6. Herbjørn Hansson

Flere artikler

 1. Skei Grande angriper Norges Bank etter Tangen-ansettelsen

 2. Høring i Stortinget tirsdag: Venstre vil ha skatteparadis-svar fra Norges Bank-sjefen

 3. Forvirring om skatteparadiser

 4. Tangens skatteparadis

 5. Skatteparadis og dobbeltbeskatning som fikenblad

Fra andre aviser

 1. Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge

  Bergens Tidende
 2. Hva oljefondet gjør, har betydning verden over – også for menneskerettighetene.

  Aftenposten
 3. Null tillit til Tangen

  Fædrelandsvennen
 4. Utsetter skatteparadis-debatt til 2021: – Utrolig skuffende

  Bergens Tidende
 5. Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

  Bergens Tidende
 6. Norges Bank-sjef om Tangen-anset­telsen: – Åpenhet var det viktigste

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no