KOM MED EKSPERTRÅD: Økonomiprofessor Steinar Holden overleverte sin rapport til arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Leder

På tide å legge om trygdeordningene

Det må lønne seg å jobbe. Og nå har regjeringen fått ekspertargumentene for å legge om sykelønn, uføretrygd og andre ordninger i den hensikt å øke sysselsettingen.

Å forlenge sykemeldingsperioden opp til 18 måneder om sykmeldingen er gradert, men bare seks måneder med full lønn. Dette er et av forslagene til sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som i går leverte sine forslag til hvordan vi skal få flere i Norge i jobb.

Og kanskje særlig de unge. For Norge har høyt fravær sammenlignet med andre land, en svært raus sykelønnsordning og mange unge på ulike trygdeordninger. Det er ikke bra for noen, og aller minst unge selv.

les også

Flere i jobb er jobb nummer én

Forslagene til Holden-utvalget dreier seg om å få til mer tilstedeværelse på jobben. Ved mer bruk av gradert sykemelding, er tanken at flere skal komme tilbake i jobb. Og forskning viser da også at det å ha en tilknytning til jobben mens man er syk, gjør det mindre sannsynlig at man faller helt ut.

Utvalget ønsker også å legge om uføretrygden slik at det skal være mulig å jobbe mer og samtidig få mer penger utbetalt enn i dag. Et eksempel utvalget opererer med, er en person som er i halv jobb og halvt ufør, og som vil få over 80 prosent av lønnen han hadde før, noe som er langt mer enn dagens uføretrygd.

les også

Ny rapport slår fast at innvandrere tok jobbene til fattige nordmenn

Utvalget foreslår også å kutte i ytelser til unge for å unngå trygdefeller. For eksempel har unge på arbeidsavklaringspenger jevnt over mye mer penger til disposisjon enn sine friske jevnaldrende. Det kan gi unge lite lyst til å komme seg tilbake i utdanning og arbeid. Men om de forblir utenfor, vil de på sikt stå i fare for å havne i fattigdomsfellen. Derfor vil utvalget blant annet fjerne ung-uføre-tillegget for arbeidsavklaringspenger.

Forslagene vil det helt sikkert bli heftig debatt om. Sykelønnsdebatter har historisk kjørt seg helt fast i Norge. Men Holden-utvalgets leveranse er et godt, faktatung og forskningsbasert utgangspunkt når utvalget nå skal gå videre sammen med partene i arbeidslivet for å diskutere forslagene.

De vil nok ha sine motforestillinger. Men det alle bør kunne enes om, er at det skal lønne seg å jobbe. Og ikke bare på papiret. Det må lønne seg også i praksis.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder