Foto: Roar Hagen

Kommentar

Kvinnene ber ikke om for mye

Hver gang et fødetilbud legges ned, blir det helsikes mye bråk. Det er fordi kvinnene kjenner den egentlige kostnaden. Derfor er det uforståelig at det ikke er gjort mer for å trygge de som bor lengst unna sykehuset.

Tone Sofie Aglen
Kommentator

Det er den skrekken alle gravide kvinner har. At noe galt skal skje. At man ikke er trygg og sikker under fødselen. For noen få er det en realitet. Det fødes langs veien, i ambulanser, i privatbiler og i taxi på vei til sykehuset. I fjor ble 171 barn født under transport.

For alle kvinner er deres barns fødsel spesiell. VG har møtt kvinner som har vært utrygge og hatt negative opplevelser. I de fleste tilfellene handler det om avstand. Selv om de aller fleste opplever gode og trygge fødsler, er det en påminnelse om hvor sårbart det er. Det gjør inntrykk å høre om Astrid fra Halsa som har født fire av sine fem barn i ambulanse. De tre barna har oppkalt veikryss, svinger og parkeringsplasser etter seg. Det er Kari-svingen, Astor-krysset, Birkeplassen og Villemo-svingen.

les også

Kvinner i hele Norge har krav på følge av jordmor til sykehus – ordningen svikter

I Norge er det i dag 45 fødetilbud rundt omkring i landet. Bare siden 2009 er det lagt ned seks. Det er en trend som har vart i mange år og under skiftende regjeringer. Nå er det diskusjon både i Kristiansund, Gjøvik, Sandnessjøen og Brønnøysund fordi helseforetakene planlegger å bygge større, sentraliserte sykehus. Kvinner og menn har tatt på seg bunaden for å protestere. Lite vekker så sterke følelser som fødetilbudet. Det er debattene alle politikere kvier seg for å ta. Da er det mer fristende å la helsebyråkratene svare.

En konsekvens av nedleggelsene er at det blir større avstander for noen. En undersøkelse VG har gjennomført, viser at antall kommuner med en reisevei på over to timer har økt med fem prosentpoeng siden 2012. Det er ikke særlig overraskende at det i Finnmark er lengst avstand, etterfulgt av Sogn og Fjordane. Det er følgene av å være et langstrakt land med lite folk.

les også

Bunadsgeriljaen med nytt stunt

Reiseveien er det lite å gjøre noe med. Da er det mer kritikkverdig at man ikke har gjort mer for å kompensere for ulempene med lengre avstand. Hvis man har mer enn 90 minutters reisevei, har man rett til følge av jordmor. Ni år etter at følgetjenesten ble vedtatt, er det mangelfulle tilbud i altfor mange kommuner. Jo lenger nord, jo verre er stoda. Her må helseforetakene ta en stor del av ansvaret. Jordmødrene er virkelige helter i helsevesenet vårt. Den jobben de gjør for norske kvinner, til alle døgnets tider og i all slags vær og føreforhold, får de neppe nok takk for.

Helsevesenet vårt er fullt av vanskelige avveininger. Få steder er dette mer tydelig enn i fødselsomsorgen. For alle er det tryggest og best å ha kortest mulig vei til sykehuset. Samtidig må det være tilstrekkelig pasientgrunnlag og et stort nok fagmiljø for at det skal være forsvarlig. Hva som er den perfekte balansen, vil hele tiden være i utvikling. Det er et krevende kompromiss mellom kvalitet og avstand. Det hjelper fint lite å komme til verdens beste sykehus dersom kvinnene ikke rekker frem før fødselen for lengst er over.

les også

Hvem kan samle landet igjen?

Ofte blir helsevesenet kritisert for å være for opptatt av å spare penger. En vel så stor trussel mot de mindre sykehusene, er knappheten på kvalifisert helsepersonell. Leger og jordmødre er som folk flest. De vil gjerne ha et godt arbeidsmiljø, de vil ha faglige utfordringer, de vil ha kolleger og de vil ha fritid. Mange av de mindre sykehusene er helt avhengig av utenlandske vikarer for å få det til å gå rundt. Når fødetilbud må stenge eller redusere kapasiteten om sommeren når også jordmødrene vil ha ferie, handler det ikke bare om griske helseforetak.

Det er verdt å minne oss om at fødselsomsorgen i Norge holder en svært høy kvalitet. Dødeligheten blant fostre og nyfødte har aldri vært lavere. At fødetilbud er blitt sentralisert, er smertefullt, men ofte nødvendig. Da er det verre å forstå at helsevesenet ikke tar bedre vare på dem som må leve med lang vei til sykehuset.

Det burde ikke være for mye å be om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder