bilde

Leder

Trenger flere spesialtrente

Snart fem år etter terroren 22. juli er fortsatt ikke målet oppnådd om å ha 1200 spesialtrente politifolk i tjeneste i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
Det er urovekkende at målet ikke for lengst er nådd

VG fortalte i forrige uke at det fortsatt mangler om lag 250 politifolk for å innfri løftet om 1200 med særskilt tilleggskompetanse for å kunne håndtere særskilt krevende, skarpe oppdrag. Politifolkene med såkalt innsatspersonell kategori 3 (IP3) kompetanse er trent opp til å håndtere terror- og sabotasjeaksjoner, samt væpnede pågripelser. De har, for eksempel, mer enn dobbelt så mye våpentrening hvert år enn det som har vært vanlig i politiet.

Etter terroren sommeren 2011 sa Regjeringen at 1200 politifolk, spredt landet over, skulle ha fått slik spesialkompetanse innen 2015. Tanken var at politidistriktene trengte tjenestemenn som kunne håndtere særskilt krevende situasjoner, inntil Beredskapstroppen om nødvendig kom til stedet. Noen politidistrikter har nådd måltallene, men VGs kartlegging viser at andre ennå ikke oppfyller Justisdepartementets krav om slik bemanning, og at enkelte heller ikke har døgnkontinuerlig beredskap av IPS-personell.

Justisminister Anders Anundsen har lenge vært tydelig på at det skal på plass 1200 politifolk med IP3 kompetanse. For vel et år siden skrev imidlertid Politidirektoratet til Justisdepartementet at de trengte mer tid på å utdanne politifolk til slik tjeneste. Utsettelsene er blitt forklart blant annet med rekrutteringsproblemer. Anundsen sier nå til Politiforum at 1000 IP3 godkjente er målet for 2016, selv om han ønsker å komme opp i 1200 så raskt som mulig.

LES OGSÅ:Ba om lengre frist. Fikk nei.

Det er urovekkende at målet ikke for lengst er nådd. Selv om bemanningen er blitt bedre de siste årene, og selv om det er nedlagt et godt arbeid lokalt mange steder, kan vi ikke slå oss til ro med uoppnådde mål. Selv om politiet forventes å prioritere mange ulike saker, er det helt grunnleggende at tilstrekkelig mange politifolk får den nødvendige opplæring i å håndtere de mest krevende sakene som truer vår sikkerhet. Vi er dessverre i en situasjon som krever høy årvåkenhet og beredskap. Vi kan ikke lukke øynene for de trusler som vi vet finnes. Arbeidet for å styrke politiets kompetanse er bare et element av flere for å styrke beredskap og sikkerheten, men det er en viktig del.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder