FRATATT STATSBORGERSKAP: Mahad Abib Mahamud sier livet hans er blitt snudd på hodet etter beskjeden om at UDI har fratatt ham sitt norske statsborgerskap. Foto: Gøran Bohlin VG

Leder

Unødvendig runde innom domstolen

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Historien om Mahad Abib Mahamud som Utlendingsdirektoratet (UDI) vil kaste ut av landet, opprørte med gode grunner mange av oss. Bioingeniøren som har fast jobb på Ullevål sykehus, har bodd i Norge i 17 år. Han har norsk statsborgerskap. Men det vil både UDI og Utlendingsnemda (UNE) ta fra ham fordi de mener han løy da han søkte asyl.

Les mer: Fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge

I debatten som raste etter at saken ble kjent via TV2 i januar, har politikerne på Stortinget konkurrert om å vise handlekraft. Trine Skei Grande i Venstre sa til VG at Mahads sak var bakgrunnen for et forslag om at tilbakekalling av statsborgerskap bare skal skje etter behandling i domstolen. I går var det åpen høring på Stortinget om forslaget, som altså fratar UDI og UNE tilbakekallingsretten. Det ligger an til et flertall for å endre loven.

Grande om Mahamud-saken: – Vi kan ikke holde på slik i Norge

Vi er uenig i forslaget. Domstolsadministrasjonens styreleder Bård Tønder advarte i høringen om å overlate forvaltningsoppgaver til den dømmende makt, som regel har ikke de fagkompetanse. UNEs assisterende direktør Ketil Larsen la til at dagens ordning ivaretar rettssikkerheten.

Vi vil legge til at forlaget heller ikke er noe svar på problemet politikerne hevder å løse. For alle mener det fortsatt bør ha konsekvenser å lyve til seg norsk statsborgerskap. Og selv om ingen ønsker det skal gå hele 17 år, så kan ikke domstolen endre på det. Også i fremtiden vil det dukke opp juks, og da hjelper det ikke at jukseren har bodd her lenge.

Les også: Elden om Mahad-saken: – Ulovlig å gjøre noen statsløs

I den offentlige debatten kan man få inntrykk av at statsborgerskap fratas tilfeldig, basert på tips, uten klagemulighet. Men det er få tilfeldigheter rundt behandlingen av slike saker i dag. Sakene behandles i to instanser ved at Utlendingsnemda tar klagesakene fra UDI. Og det er i dag full tilgang til å anke videre til domstolen, slik blant annet Mahad har gjort. Dermed har vi den rettsikkerhetsgarantien som muligheten til domsstolsprøvelse gir.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

For det kan i noen tilfeller være grunn til å få saken prøvd i en domstol. Men fremdeles vil UDI måtte opptre som en slags saksbehandler. Det er UDI som sitter på kompetanse om våre store innvandringsland. De vil nok også i fremtiden avsløre saker som har lite i retten å gjøre. Da er det uklokt at sakene automatisk sendes til retten. Det dette forslaget gjør, er ikke å forhindre flere Mahad-saker. Det er å gi et allerede overbelastet rettsvesen enda flere oppgaver.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder