leder

Full støtte til Hareide

Publisert: Oppdatert: 06.11.14 09:35
MENINGERFormuesskatten har problematiske sider. Men det er fullstendig galt ikke å se den i sammenheng med andre skattereduksjoner som vil komme for næringslivet.

Knut Arild Hareide har pådratt seg NHOs vrede. Han beskyldes for løftebrudd. Vi ønsker derimot å gi ham full støtte for den linjen han har valgt for KRF inn i forhandlingene med de tre andre samarbeidspartnerne.

Vi oppfatter at Hareide ønsker en midlertidig brems i skattediskusjonen inntil vi har nok informasjon på bordet til å gjennomføre en bred skattereform. Et svært naturlig utgangspunkt for en slik bred reform, er rapporten fra Scheel-utvalget som er varslet fremlagt 2. desember.

Scheel-utvalgets mandat er nettopp å se på skattesystemet for næringslivet i lys av utviklingen ute. I korte trekk handler det antagelig særlig om reduksjon av skattesatsen for overskudd som i dag er på 27 prosent (ute nærmere 20), samt regler knyttet til avskrivningsmuligheter og finansieringskostnader. Eventuelle endringer her, vil også påvirke skattesystemet for lønnsinntekter. Dermed tvinges det frem et behov for en bred gjennomgang av hele det norske skattesystemet samt en vurdering av om inntektsskatter bør byttes med skatt på eiendom.

Vi underslår ikke at formuesskatten har problematiske sider. Det kan sågar tenkes at den vil fremstå som en opplagt kandidat til å endres som følge av en skattereform for næringslivet og lønnstagere. Men all den tid den særlig er problematisk for næringslivet og dets eiere, er det fullstendig galt ikke å se den i sammenheng med de eventuelle skattereduksjoner som vil komme for næringslivet. Regjeringens forslag til en kraftig prioritering av formuesskattereduksjon i denne runden, noen uker før den brede skattediskusjonen sparkes i gang, er derfor feil tidspunkt.

En mer naturlig rekkefølge, vil være om man i disse forhandlingene kan bli enige om et nivå på hva man eventuelt vil redusere det totale skattenivået med for å få et bredt skatteforlik i havn i Stortinget. Det vil være et godt utgangspunkt for den kommende debatt.

Knut Arild Hareides linje bør få gjennomslag i budsjettforhandlingene. Først en bred gjennomgang, deretter reduksjon av våre mest vekstfiendtlige skatter. Hvis det betyr reduksjon av formuesskatten, vil vi støtte det.

Her kan du lese mer om