Foto: ,

Leder

Et bredt flyktningeforlik

Norge trenger et bredt forlik for å klare å møte den enorme
økningen vi nå opplever i antall asylsøkere.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL
Vi håper de ansvarlige politikerne klarer å finne sammen, også om de lange linjene i asylpolitikken. Vi trenger det.

Alle ansvarlige partier må fire på sine hjertesaker. Målet må være å hjelpe så mange som vi klarer, og samtidig sørge for at de som kommer, har mulighet til å ta del i det norske samfunnet.

Integrering er et nøkkelord i denne sammenheng. Statsminister Erna Solberg la stor vekt på dette i sin redegjørelse for Stortinget. Det handler blant annet om norskopplæring, om jobbhjelp, og om storsamfunnets evne til å ta i bruk nykommernes kunnskap og kompetanse. Og det handler om lokalsamfunnenes innsats, både fra enkeltmennesker og organisasjoner.

I første omgang er det de fire samarbeidspartiene som må komme til enighet om veien videre. Det blir uhyre krevende. Høyre, Frp, Venstre og KrF favner i virkeligheten hele det politiske spekteret på Stortinget; fra Frp som er mest restriktiv i flyktning – og asylpolitikken, til KrF som langt på vei er på SVs linje i ønske om å ta i mot, og hjelpe, flest mulig.

Les kommentaren: Vi klarer ikke å hjelpe alle

De fire må bli enige om hvordan kostnadene skal dekkes inn. Om noen uker kommer Regjeringen med nye tall, og forslag om pengebruk neste år. Vi vet allerede nå at det dreier seg om store beløp. Statsminister Erna Solberg sier selv at det kan dreie seg om 40-50 milliarder kroner i løpet av de neste fem årene – og enda mer dersom det kommer mange flere enslige mindreårige asylsøkere.

Disse kostnadene kan ikke finansieres av oljepenger alene. Her må alle partier gi noe. Hverken Høyres lettelser i formuesskatten eller Frp’s mer penger til gifte pensjonister kan være fredet. KrF må antagelig godta at en del av kostnadene dekkes inn ved å bruke bistandspenger.

Vi tror det blir nødvendig både å se på nivået på pengeytelsene til dem som kommer, på standarden i mottakssystemet, og på tilbudet som gis på andre områder. Det er enda viktigere enn før å sende ut dem som får avslag på sine søknader. Det er vi nødt til, dersom vi skal klare å hjelpe dem som har behov for beskyttelse.

Det er også helt nødvendig å gjøre noe med bosettingen i kommunene. Vi tror ikke det er mulig å komme utenom tvungen bosetting. I dag blir flyktninger som skal få bli i Norge, sittende måneder og år i mottak, med livet på vent. Dette hindrer integrering, og det gjør det vanskeligere for dem å komme ut i jobb. Resultatet blir et dårligere liv for dem, og økte utgifter for samfunnet.

Det er nå et bredt flertall på Stortinget for å gi asylsøkere mulighet til å jobbe mens de venter på svar på sin søknad. Det er bra. Vi håper de ansvarlige politikerne klarer å finne sammen, også om de lange linjene i asylpolitikken. Vi trenger det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder