Foto: Tegning:Roar Hagen,VG

Leder

Gå til forhandlingsbordet

Statens tilbud i landbruksoppgjøret er på 90 millioner kroner. Tatt i betraktning at bøndenes organisasjoner krevde 950 millioner, oppfattes nok tilbudet som forbausende lavt av mange. Men da skal man huske at man forhandler om endringer som kommer på toppen av de mange milliardene som allerede ligger i potten. I tillegg er forskjellen mellom krav og tilbud ikke oppsiktsvekkende høy hvis man ser på tidligere oppgjør.

Om tilbudet: Staten tilbyr 90 millioner

Statens tilbud må tolkes som et forhandlingsutspill. Samtidig er det også et klart signal til bøndene om at de ikke kan regne med at de i 2016 skal ha enda et år med en vesentlig sterkere inntektsutvikling enn resten av samfunnet. Det mener vi er et riktig og fornuftig signal. Norsk økonomi har møtt betydelige utfordringer. Det vil gi en svak inntektsutvikling for store grupper, og arbeidsledigheten har begynt å røre på seg. Da fremstår bøndenes krav om 7 prosent inntektsøkning neste år på toppen av fjorårets 7,2 og årets 8,7 prosent, som urealistisk.

Vår oppfordring til partene er å sette seg til forhandlingsbordet og komme frem til en løsning både bøndene og nasjonen for øvrig kan leve med.

Statens tilbud legger til grunn en gjennomsnittlig inntektsøkning på 1,75 prosent. Det er snaut. Det bør være mulig å bli enige om noe mer i forhandlinger.

Jordbruksoppgjøret er detaljert, det er mye å forhandle om. Det største stridstemaet blir antagelig statens forslag om å justere antall melkekvoteregioner fra dagens fylkesvise inndeling til en foreslått halvering. Det er i dag ikke anledning til å omsette melkekvoter over fylkesgrensene. Noe som ifølge statens forhandlingsleder Leif Forsell fører til at kvoteprisene er dobbelt så høye i Nord-Trøndelag som i Sør-Trøndelag. Han bemerket også under pressekonferansen at fylkesgrenser neppe er designet for omsetning av melkekvoter. Derfor er dette også et tema det bør være mulig å forhandle om.

FORHANDLERNE: Departementsråd Leif Forsell (t.v) Merete Furuberg småbrukarlaget (t.h) og Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i midten bør forhandle om jordbruksavtalen. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

Se sending på Landbruksdepartementets sider

Normalt blir statens første tilbud stående hvis forhandlinger ikke fører frem. I fjor endte det uvanlig nok med en ny forhandlingsrunde i Stortinget. Venstre og KrF fikk endret noe av regjeringens tilbud. Stemmer i Arbeiderpartiet har ivret for at det samme skal skje også i år. Vi vil sterkt advare mot en slik linje. Vi støtter en politikk for å opprettholde norsk jordbruk. Men også jordbruket må omstilles, det krever antagelig et velfungerende forhandlingsinstitutt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder