GUTTER VAR GUTTER: Dette bildet fra Marienlyst i Oslo i 1964 er fra den tiden da gutter var gutter og hadde lyse fremtidsutsikter på mange områder. Nå må vi tenke på guttenes likestillingsutfordringer. Foto: Sverre A. Børretzen NTB scanpix

Debatt

Når menn kommer dårligst ut

Det er ikke greit at gutter faller etter på skolen, at de har høyere selvmordsrisiko, eller at de ikke får den tiden med barna sine som de ønsker. Eller at de dør fire år tidligere enn kvinner. Vi lurer oss selv hvis vi tror det bringer oss framover å lukke øynene for menns likestillingsutfordringer.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet
Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Når Emma og Emil blir født, får Emma på seg en rosa sparkebukse, mens Emil får en blå. I barnehagen, er Emma søt, mens Emil er en tøff liten røver. På skolen får Emma ros fordi hun gjør leksene så nøye. Emil får kjeft fordi han ikke klarer å sitte stille.

Jonas Gahr Støre Foto: Helge Mikalsen VG

På videregående får Emma toppkarakterer, og etterpå seiler hun gjennom medisinstudiet. Flertallet av dem hun studerer med, er jenter. Emil sliter med karakterene, og slutter etter to år på videregående. Emil er mer utsatt for rus- eller alkoholproblemer, og har nesten tre ganger så høy selvmordsrisiko som Emma. Dersom han får barn og skiller seg, er det bare sju-åtte prosent sjanse for at barna bor fast hos ham. Hvis han da i det hele tatt får barn, for stadig flere menn forblir barnløse.

Sliter mer enn jentene

Hadia Tajik Foto: Jan Petter Lynau VG

Emma og Emil er oppdiktet. De er selvsagt ikke representative for alle med samme kjønn som dem, men de er eksempler på trender som bør bekymre. Kvinnekampen er på ingen måte over. Emma vil møte utfordringer i livet fordi hun er jente. Hun vil for eksempel tjene mindre enn mange av sine mannlige studievenner og hun har større risiko for å bli seksuelt misbrukt. Men utfordringene til Emil er like reelle, og de snakkes om i mindre grad.

Anette Trettebergstuen Foto: Roger Neumann VG

Vi vet at gutter sliter mer enn jenter på skolen, de får dårligere karakterer og frafallet i videregående er høyere. I større grad enn tidligere vedvarer forskjellene. Færre gutter enn jenter fullfører høyere utdanning på normert tid, de siste årene har menn mistet jobben oftere enn kvinnene, og andelen som jobber deltid blant menn har økt. Slik kunne vi fortsatt. På mange av områdene har vi tallene, men vi vet mindre om årsakene og løsningene.

Arbeiderpartiet vil ha kartlagt menns situasjon i Norge i dag, slik at vi får et kunnskapsbasert grunnlag for å ta tak i menns utfordringer. Der vi mangler kunnskap, kan vi heller ikke sette inn treffsikre tiltak. Vi foreslo dette da Stortinget behandlet regjeringens likestillingsmelding i vår. Forslaget ble nedstemt. Men mens vi venter på at de andre partiene skal forstå at det er i både kvinner og menns interesse å finne ut mer om hvorfor det går dårligere med menn på noen områder, og hva vi kan gjøre med det, er det mye vi kan gjøre allerede nå.

Vi kan sørge for at hvilket kjønn du har, spiller mindre rolle allerede fra du er bitteliten. Likestilling må bli et mer sentralt tema i barnehagene, og Emil må få flere mannlige rollemodeller i barnehagen sin. Opposisjonen påla i vår regjeringen å trappe opp arbeidet for å få flere menn inn i barnehagene. Vi ba også om at barnehagebarna må få mer opplæring om kropp, identitet og følelser.

Kanskje kan dette gjøre det enklere for Emil å bli trygg på seg selv og sine valg.

Den tryggheten må han få på skolen også. For å finne svaret på om det er noe vi kan gjøre annerledes for at guttene skal henge bedre med, bør vi utrede hvorfor det er forskjell mellom jenters og gutters skoleprestasjoner. Foreløpig spriker forskningen, og kanskje er det behov for mange ulike tiltak. Men skal vi ta Emils utfordringer på alvor, er det minste vi kan gjøre å få mer kunnskap om hva som virker.

Lokke flere menn

Når Emil blir enda litt eldre, må vi gi ham reelle muligheter til å velge utradisjonelt når han skal bestemme seg for hva han skal bli. Arbeiderpartiet har allerede fått gjennomslag for kjønnspoeng på skoler og utdanninger der det er stor overvekt av ett kjønn. Kanskje kan det bidra til at mannlige psykologer ikke blir mangelvare i fremtiden. På utdanninger der det ikke er like vanskelig å komme inn, som sykepleier eller barnehagelærer, bør vi se på om egne stipender kan lokke flere menn. Vi vil også ha en mentorordning til dem som velger utradisjonelt, slik at de får den nødvendige støtten underveis i studieløpet.

Når Emil får barn, skal vi gi ham muligheten til å være en tilstedeværende pappa i en like viktig omsorgsrolle som barnas mor. Da er det viktig at fedrekvoten blir større enn i dag, så Emil slipper å måtte forhandle med kona eller arbeidsgiveren om hvor stor del av permisjonen han skal ta.

Endret farsrolle

Og dersom det blir slutt mellom Emil og barnas mor, må vi kunne tilby bedre tvisteløsningsordninger enn vi har i dag. Vi må også tørre å se på om rettssystemet har tatt innover seg hvordan farsrollen har endret og styrket seg i behandlingen av barnefordelingssaker.

Og blir Emil voldsutøver eller voldsoffer, må han møtes på en bedre måte enn han kan risikere å bli møtt på i dag. Tilbudsapparatet må bli mer tilgjengelig og bedre tilpasset menn.

Samtidig som vi gjør alt dette, fortsetter vi arbeidet for kvinnene. For det er ikke greit at kvinner fortsatt tjener bare 85 kroner for hver hundrelapp menn tjener, at gravide diskrimineres i arbeidslivet, eller at jenter utsettes for seksuell trakassering på skolen. Men det er heller ikke greit at gutter faller etter på skolen, at de har høyere selvmordsrisiko, eller at de ikke får den tiden med barna sine som de ønsker. Eller at de dør fire år tidligere enn kvinner. Vi lurer oss selv hvis vi tror det bringer oss framover å lukke øynene for menns likestillingsutfordringer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder