BEDRE BYER: – Bypakker med bruk av blant annet bompenger for å finansiere både investering og drift av kollektivtrafikken og redusere biltrafikken er nødvendig, skriver Venstres toppkandidater i de største byene. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Debatt

Venstre-topper: – Bypakker gir bedre byer og lavere utslipp

Byene er en viktig del av løsningen for å kutte klimagassutslipp. Bypakkene er nødvendig for å lykkes. 

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HALLSTEIN BJERCKE/SOLVEIG SCHYTZ, Oslo og Viken Venstre
ERLEND HORN/JULIE ANDERSLAND, Bergen Venstre
JAN ERIK SØNDELAND, Stavanger Venstre
ERLING MOE, Trondheim Venstre
MORTEN SKANDFER, Tromsø Venstre

De største byene må ta et stort ansvar for å kutte klimagassutslipp.

Fordi vi kan. Og fordi det gir gode byer å bo i.

Mindre bilkø, mindre støv og støy, mindre klimagassutslipp. Reinere luft, mer kollektivtrafikk, bedre tilrettelegging for gående og syklende og god bytuvikling: Effektene av bypakkene er store, og helt avgjørende for at de største byene skal være gode å bo i også i framtida.

Bypakker med bruk av blant annet bompenger for å finansiere både investering og drift av kollektivtrafikken og redusere biltrafikken er nødvendig for å kunne fortsette en slik utvikling. 

les også

Nedtur for bompengepartiet – synker som en stein på fersk måling

Når inntektene i bypakkene går ned fordi flere velger å reise kollektivt eller kjører elbil framfor dieselbil, er det ikke et problem, det er en suksess, og vi vil at den utviklinga skal fortsette. 

Staten dekker i dag 50 prosent av de store kollektivinvesteringene i de største byene. Venstre mener denne andelen må økes til 70 prosent. Ikke for å få bompengenivået ned, men for å sikre at prosjektene kan gjennomføres når bompengeinntektene går ned fordi flere reiser kollektivt og flere kjører elbil. Noen steder slår bompenger urettferdig ut. Det må vi finne løsninger på for å lette utfordringene for de som trenger det mest. 

I juni ble  byvekstavtalen for Trondheim signert, og det ble enighet om byvekstavtalen for Oslo og Akershus. Vi forventer at  de andre byvekstavtalene som er under arbeid kommer på plass i løpet av kort tid. 

Vi kan ikke senke ambisjonene for bypakkene, ambisjonene må økes. Byene har alt å tape dersom de settes i spill.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder