Leder

Lytt til fergeopprøret

Foto: Roar Hagen

Langs kysten vokser det nå et stadig sterkere opprør mot økte fergepriser. Politikere som skylder på hverandre er til liten hjelp for frustrerte fergepassasjerer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også

Kraftig opprør mot skyhøye fergepriser - nå snur fylkeskommunen

I flere fylker har prisen på fergebillettene økt drastisk over natten. I Nordland får kystbefolkningen en økning i billettprisene på opptil 40 prosent i fanget. Året før økte snittprisen med 15 prosent. I Møre og Romsdal har de opplevd en tilsvarende sterk økning. Folk er sinte og mange er bekymret for de økte kostnadene. Ordførere fra 45 kystkommuner har skrevet under et opprop der de ber staten innføre makspris på fergereiser.

Det er fullt forståelig. For folk som bor på øyer og andre steder langs kysten, er ferga selve livsnerven i lokalsamfunnet. Mange er helt avhengig av ferge for å komme til jobb, skole, butikk, lege og fritidsaktiviteter. De har heller ingen andre alternativer. Og i motsetning til bompenger, som oftest går til å bygge nye veier eller andre miljøtiltak, får ikke fergepassasjerene bedre tilbud. Tvert imot er tilbudet snarere redusert flere steder.

les også

Nå kommer fergeopprøret

Det er flere årsaker til at prisene øker. En åpenbar grunn er at storting og regjering har  påbudt fylkeskommunene klimavennlige tiltak. Dette krever store investeringer, både i nye, elektriske ferger og på landanlegg. For storsamfunnet er dette et viktig bidrag for å få ned klimagassutslippene. Men for passasjerene har det liten betydning så lenge man kommer seg fra a til b. Derfor er det urimelig at de skal bære en så stor del av kostnaden for å gjennomføre det grønne skiftet. Mange steder har også innføringen av autopass gitt urimelige utslag for passasjerer som er helt avhengig av å ta med bil på ferga.

Nå krangler politikerne om hvem som har skylden. Fylkespolitikerne mener at fergedriften er underfinansiert, og at de ikke er kompensert for innføring av el-ferger. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener at fylkeskommunene er blitt kompensert for de økte kostnadene, men at fylkespolitikerne ikke evner å prioritere. Sannsynligvis har begge partier litt rett. En fersk rapport viser eksempelvis at Nordland har 45 millioner kroner dyrere administrasjon enn gjennomsnittet for andre fylkeskommuner i landet. Selv om klimavennlig fergedrift er underfinansiert, kan ikke lokalpolitikerne bare skylde på regjeringen. Nå signaliserer Nordland fylkeskommune at de vil senke prisene noe.

Bompengeopprøret satte hele nasjonen på hodet og førte nesten til regjeringskrise. Fergeopprøret angår langt færre, men rammer desto hardere folk i utkantene som ikke har noen alternativer. Politikerne skylder dem å legge prestisje til side og finne gode løsninger i fellesskap.

Les også

Mer om

  1. Nordland
  2. Møre og Romsdal
  3. Jon Georg Dale

Flere artikler

  1. Nå kommer fergeopprøret

  2. Økte fergeprisene på grunn av pengemangel – gikk 300 millioner i overskudd i fjor

  3. Lytt til kystfylkene

  4. Erna Solberg nekter ansvar for ferge-opprøret

  5. Sjarmoffensiv i fergeopprørets rike

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder