Foto: Hanne Hattrem

Leder

VG mener: Riktig elbilpolitikk

Rituelle protester vil komme. Likeså debatten om «vitsen med å kjøpe elbil når fordelene forsvinner». Men Oslo kommunes vedtak om å innføre betaling for å parkere elbiler på kommunale p-plasser er en helt riktig utvikling.

Fortsatt er det gunstig å kjøpe og kjøre elbil. Vi mener regjeringens politikk på dette området har vært bra for å få folk flest til å gå over til mer miljøvennlige og aller helst utslippsnøytrale biler.

Momsfritak, avgiftslettelser, lavere bompengesatser og gratis parkering har vært, er, og kommer fortsatt til å være gunstige virkemidler i den offentlige verktørkassen for å invitere også biltrafikantene med på det grønne skiftet.

Først når bilparken er tilstrekkelig elektrifisert, eventuelt supplert med stort nok innslag av langtrekkende lavutslipps-hybrider, bør de økonomiske insitamentene opphøre helt. Vi er ikke der ennå. Men vi er på god vei, heldigvis, og gradvis må vi venne elbilsjåfører på å ta del i det store spleiselaget som også omfatter samferdsel- og miljøpolitikken.

Parkeringsbetaling i pressområder, større bompengebidrag og bortfall av gratis ferge er en del av denne innfasingen.

les også

Elbiler får ikke lenger parkere gratis i Oslo

Elbil-subsidiene er for det aller meste miljø- og klimamessig begrunnet. De skal bidra til at flest mulig velger vekk forurensende kjøretøy. Men ulike trafikanter bidrar til forurensingen på ulikt vis. Elbiler kan også virke negativt inn på miljøet. Elbiler sørger for like mye veislitasje og svevestøv som en bensin- eller dieselbil. Kanskje til og med mer, kjøretøyets egenvekt tatt i betraktning. Det er derfor ikke urimelig at elbiler betaler veiavgift på nivå med en fossildrevet bil.

les også

VG mener: Umusikalsk momsfritak på dyre elbiler

Vi mener også at elbiler i større grad må bidra med bompenger inn til byer, for eksempel i rushtiden. For trafikanter i innfartsårer og bygater som strupes av kork spiller det ingen rolle om bilen drives av batteri eller bensin. Et mål med bompenger er å regulere trafikken i bysentra. Det må nødvendigvis også omfatte elbiler.

Nå er situasjonen den at antallet elbiler øker. En stor andel av nybilomsetningen er elbiler. En naturlig konsekvens av dette er at ordningen med gratis parkering i byene trappes ned og etter hvert avvikles.

les også

Elbil-godene kan ikke vare evig

I det lange løp handler ikke dette om hva den enkelte bileier måtte ha av utlegg til bompenger og parkeringsbillett. Det handler om vårt felles miljø og hva vi er nødt til å gjøre for å redusere våre samlede klimautslipp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder