PÅ GLATTISEN: Utenlandske vogntogsjåfører som kjører uskodd på vinterglatte norske veier kan bli utvist, ifølge et nytt lovforslag. Foto: NTB SCANPIX

Leder

Riktig reaksjon å utvise trafikkfarlige sjåfører

Nesten tusen utenlandske vogntog kolliderte med bilister på norske veier i fjor, ifølge forsikringsbransjen.

I åtte av ti tilfeller hadde vogntog-sjåføren skylden, viser tall fra Gjensidige. Nå er samferdselsministerens tålmodighet slutt. Utenlandske sjåfører som ikke forholder seg til det norske regelverket kan bli utvist fra Norge.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil at myndighetene skal få anledning til å sanksjonere tydeligere overfor utlendinger som bryter vegtrafikkloven enn man tidligere har hatt hjemmel til. Et felles fremlegg fra statsråd Dale og hans kollega i justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp) sendes nå på høring. Blir dette vedtatt kan en ny lov som åpner for utvisning av trafikkfarlige sjåfører bli gjort gjeldende allerede fra og med kommende vinter.

les også

Samferdselsministeren om vogntogulykkene: Ikke effektivt å stoppe alle

«Vi kan ikke ha det slik at utenlandske vogntog kjører i Norge med slitte sommerdekk på vinterføre. Hvis det oppdages nå, så får sjåføren «gult kort». Blir vedkommende tatt igjen, så er det «rødt kort»og utvisning fra Norge», sier Kallmyr til NRK.

Ifølge lovforslaget vil utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse, EØS-borgere med kortvarig botid og yrkessjåfører fra EU-/EØS-land, kunne utvises for ulike brudd på vegtrafikkloven. Foruten å kjøre med dårlige og slitte dekk, kan også brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene samt kjøring i ruspåvirket tilstand medføre utvisning. For EØS-borgere og yrkessjåfører som er omfattet av EØS-regelverket, kreves det i tillegg at foreligger en alvorlig fremtidig fare.

les også

Sp-Borten Moe: Krever stopp av livsfarlige vogntog

I utvisningsperioden skal sjåføren ikke ha anledning til å komme tilbake til Norge. Det betyr at vogntog og lastebiler som blir stående med last i Norge må kjøres videre av andre sjåfører. Justisminister Jøran Kallmyr tror det vil kunne virke oppdragende på utenlandske transportfirmaer når de vet at fraktoppdrag i Norge kan bli stoppet hvis bilene de disponerer ikke er skodd etter kjøreforholdene, eller sjåførene ikke overholder norsk lov.

les også

Solberg og Dale jaktet «ulydige» vogntogsjåfører

Transportøkonomisk institutt (TØI) fremholder i en rapport at utenlandske tunge godsbiler har «tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning». Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører, ifølge TØI.

Vi mener regjeringens forslag til innskjerpelser av vegtrafikkloven er et strengt, men dessverre nødvendig grep for å få ned ulykkestallene på norske veier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder