AP: – Vi er ikke sosialister, vi er sosialdemokrater, og vi er et styringsparti, skriver kronikkforfatteren. Foto: Line Møller

Debatt

Mitt parti vil aldri rope høyest

Det koster å være et styringsparti, men VGs ferske partimåling gir oss i Oslo Ap motivasjon.

KAMZY GUNARATNAM, varaordfører i Oslo (Ap)

Målingen viser at ytterpunktene i norsk politikk vokser, mens de tradisjonelle styringspartiene går tilbake. Det kan være tegn på en ny konfliktlinje i norsk politikk. I byer over hele Europa seiler klimakrisen frem som den viktigste politiske konfliktlinjen. Det er en utfordring Arbeiderpartiet skal møte. For Arbeiderpartiet handler politikk om å ta gode valg som samler Norge. Som balanserer ulike hensyn og prioriteringer.

Dette er krevende i valgkamp, men det er viktig for Norge.

les også

Ap og Høyre blør velgere i Oslo

De som tar til orde for at Arbeiderpartiet har forandret seg har helt rett. Som sosialdemokrater er vår jobb å forstå tiden vi lever i og gi svar folk kan tro på. Noen ganger krever det å være forut for sin tid. Jeg ville vært mer bekymret dersom vi skulle tilbudt gamle løsninger i en ny innpakning, noe vi ser partier gjøre både til høyre og til venstre for oss.

I norsk politikk er det i dag alt for mange som er opptatt av å score politiske poeng og vinne enkeltkamper. Ikke alle er like opptatte av de lange linjene, men det er nettopp de lange linjene som er det viktigste for Norge. Og det viktigste for Norge må igjen bli det viktigste i politikken.

Tidene forandrer seg og politikken forandrer seg. Innvandringsfeltet er et eksempel. Dagens innvandringspolitikk er inhuman, urettferdig og ikke bærekraftig. At enkelte karakteriserer Arbeiderpartiets migrasjonspolitikk, der vi vil legge om systemet for å hjelpe flest mulig mennesker, som en «høyredreining», er ren populisme. Populister sine fremste virkemiddel er stigmatisering, uten at de har et alternativ, en plan eller en løsning. Alt de bidrar med er slagord.

les også

Og der kom Frp-smellen

De samme politikerne som snakker om solidaritet i alle enkeltsakene de velger å fronte, glemmer at klima er den viktigste rettferdighetskampen i vår levetid. Det er i solidaritet med våre barn og alle kommende generasjoner vi må løse klimaproblemet. Klimakrisen er ikke et problem vi kan overlate til å løses av noen andre, til en annen tid og et annet sted. Den skal løses av oss, den skal løses her og den skal løses nå. Noen av de som kaster fremtiden under bussen, er Rødt som er mot bompenger. Rødt er dermed mot det utvilsomt viktigste virkemiddelet for å kutte klimautslipp i en by der 61 prosent av utslippene kommer fra kjøretøy.

Et bredt politisk flertall i Oslo innfører en ny bompengeordning tre måneder før valget. Arbeiderpartiet står for det valget. Vi gjør ikke det fordi det er populært. Vi gjør det fordi det er riktig. Oslo risikerer å kveles av trafikk, kø, kork og kaos. Hver dag er det 170 000 som reiser inn i Oslo. Det er like mange som det bor i hele Telemark. Oslo er en av Europas raskest voksende storbyer, og skal vi unngå at byen vår kveles av trafikk og forurensing, så må vi sette inn tiltak. Det gjør vi nå.

les også

Jonas i skvis

Byrådet i Oslo la nylig frem forslag til revidert budsjett for 2019. En av de største enkeltsatsingene vi gjør i budsjettet er å bruke 769 millioner kroner av overskuddet til å betale ned gjeld. Vi har senket kommunens gjeldsgrad tre år på rad. Det har vi gjort fordi det er ansvarlig overfor fremtidige generasjoner. Andre partier vil kutte i skattene samtidig som de gjerne vil bruke enda mer penger. Det er uansvarlig. Arbeiderpartiet bruker ikke kommunens økonomi som et valgkampstunt, og vi fører en politikk som er ansvarlig overfor fremtidige generasjoner.

Det koster å være styringsparti. Det koster å ta alle hensyn. Det er demokratiet i sosialismen. Det er gratis kjernetid i barnehagen. Det er billigere SFO/AKS. Det er de flere lærere og helsesykepleiere på skolen. Det er de flere hundre millionene ekstra til frivillige organisasjoner. Det er Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, som både forebygger sosial dumping og skaper flere yrkesfagelever og fagarbeidere. Og ja, det er alle de populære og upopulære klimatiltakene som gjøre lufta mindre farlig å puste.

For hva er egentlig viktigere enn at mennesker skal kunne puste? Og hva er mer usosialt enn at de som har minst fra før må bo i områder med farlig luft, trafikk og kaos, og der astmatikere og hjerte- og lungesyke knapt klarer å puste?

Vi er ikke sosialister, vi er sosialdemokrater. Mitt parti vil aldri bli det partiet på venstresiden som roper høyest. Vi endrer ikke politikk for å vinne valg, vi vinner valg for å endre norsk politikk. Vi skal være et styringsparti.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder