Leder

Politisk jordskjelv

Vi er enig med utenriksminister Jonas Gahr Støre i at Norge må forholde seg til en mulig palestinsk regjering av Hamas som til enhver annen demokratisk valgt regjering.

Forutsetningen, som utenriksministeren også understreker, er at Hamas må avstå fra bruk av vold.

Parlamentsvalget i de palestinske områdene ble et politisk jordskjelv. Seieren til den militante organisasjonen Hamas er formodentlig et resultat av mangel på resultater hos det regjerende Fatah-partiet, en omfattende korrupsjon blant politiske ledere, en elendig sosial og økonomisk situasjon i Gaza og på Vestbredden og sterk og voldelig uro i Gaza etter at Israel trakk ut soldater og bosettere.

I USA, EU, Norge og mange andre land kjenner vi Hamas som en kompromissløs motstander av staten Israel og en drivkraft bak palestinske selvmordsaksjoner. Men Hamas har også i årevis drevet et omfattende sosialt hjelpearbeid blant palestinerne og er, sies det, fullstendig ukorrupt. Det er etter alt å dømme disse to sistnevnte sidene ved organisasjonen som har virket svært tiltrekkende på velgerne.

Når man vurderer situasjonen i Midtøsen, er det grunn til å se på enhver endring som en utvikling til det verre; men likevel er det viktig ikke å miste håpet. Og håpet nå må være at en eventuell regjeringsposisjon for Hamas kan gjøre organisasjonen mer moderat og ikke-voldelig. Det skjer ofte at en ansvarsposisjon og anerkjennelse fra den politiske omverden virker modererende på organisasjoner og partier som tidligere har vært svært militante. Tenk bare på PLO, som lenge og med rette ble oppfattet som en terroristorganisasjon, og som først gjennom Oslo-avtalen anerkjente staten Israel.

Etter valget har flere kjennere av situasjonen i Midtøsten fremhevet at Hamas er betydelig mer pragmatisk enn mange tror, og at organisasjonen egentlig ønsker internasjonal anerkjennelse. Hvis det er slik, bør det internasjonale samfunn utnytte den muligheten som nå kanskje byr seg, til å inkludere Hamas i en prossess på Oslo-avtalens grunn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder