KRITISK: Saksbehandler i JURK, Charlotte Garnaas Berger. Foto: Privat.

Debatt

Regjeringa må heve inntektsgrensa for fri rettshjelp nå!

20. februar publisert VG en artikkel om at brødrene i Tolga-saken ikke får fri rettshjelp, da de tjener mer enn inntektsgrensa. Det er kanskje ikke så rart, siden inntektsgrensa i dag er på 246 000 kroner brutto i året. Regjeringa mener altså at de med inntekt over dette har god nok økonomi til selv å betale for advokathjelp.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

CHARLOTTE GARNAAS BERGER, Saksbehandler JURK (Juridisk rådgivning for kvinner.)

JURK mener det er åpenbart at det ikke stemmer. Regjeringa har oppnevnt et utvalg til å utrede rettshjelpsordningen, herunder inntektsgrensa. Slik som generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith påpekte i VGs artikkel, kan regjeringa endre inntektsgrensa uavhengig av utvalgets utredning. JURK mener regjeringa må heve inntektsgrensa nå. 

les også

Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp

Bakgrunnen for rettshjelpsordningen var at de med lav inntekt og et stort velferdsmessig behov for advokat skulle få dette dekket. Det skilles mellom saker du kan få gratis advokathjelp i uavhengig av hva du tjener, for eksempel hvis du har blitt utsatt for vold og trenger hjelp til å anmelde, og der kan du få gratis advokat hvis du tjener mindre enn 246 000 kroner i året.

Inntektsgrensa gjelder i saker om for eksempel barnefordeling, ugyldig oppsigelse av arbeidsforhold eller søknad om voldsoffererstatning. Det er klart at det i noen saker bør være en inntektsgrense, slik at fri rettshjelp gis til de som har aller størst behov. Tjener du godt, har du også mulighet til å betale for advokat selv.

Men hva vil det egentlig si å «tjene godt»? I 1997 var inntektsgrensa på 230 000 kroner. I 2009 ble den oppjustert til 246 000. Siden dette har det vært økt lønnsvekst og inflasjon, men inntektsgrensa er uendret. Det er sannsynlig at stadig flere som ordningen er ment for, ikke får fri rettshjelp. Dette kan innebære at svært mange i realiteten ikke har tilgang til rettshjelp. 

les også

Vil regjeringen ha «arbeidende fattige» i Norge?

Samtidig som inntektsgrensa heves, bør det også gis mer skjønn ved vurderingen av om inntektsgrensa er oppfylt. Den reelle disponible inntekt bør være avgjørende, og det må da ses hen til forholdet mellom inntekt og utgifter. Å ha barn er en stor utgift. I dagens regelverk er det lite rom for å legge vekt på forsørgerbyrde og påvirkningen den har for muligheten til selv å betale for advokat. JURK mener dette er en mangel i dagens rettshjelpsordning.

31 % av JURKs klienter i 2018 oppga å tjene mellom 246 000 og 400 000 kroner i året. Disse kvinnene tjener for mye for å få fri rettshjelp. Samtidig har de i snitt 2,4 barn og mange av dem er eneforsørgere, uten at det blir tatt hensyn til den utgiften det er.

Det er ikke greit at de som forsørger barn skal ha dårligere tilgang på rettshjelp enn de uten barn. JURK er bekymret for at kvinner med forsørgeransvar faller mellom to stoler: de som faktisk har god nok økonomi til å betale for advokat og de som får fri rettshjelp. 

les også

Frp-Siv om årsaken til økt barnefattigdom og ulikhet: – Innvandring

Konsekvensen av at inntektsgrensen er for lav eller at forsørgerbyrde ikke i tilstrekkelig grad blir hensyntatt, kan i verste tilfelle være svekket rettssikkerhet. JURK mener det ikke er riktig å kutte i folkets rettssikkerhet, selv om det kan være besparende for staten. At en stram økonomi skal hindre deg i å få rettshjelp er ikke den norske rettsstaten verdig.

I disse dager jobber regjeringas utvalg med å utrede rettshjelpsordningen. JURK håper utvalget konkluderer med at inntektsgrensen må heves, og at forsørgerbyrde i større grad skal være en del av vurderingen av om inntektskravet er oppfylt. JURK oppfordrer regjeringa til å heve inntektsgrensa nå! Hvis ikke vil jeg fremme følgende spørsmål: Når bestemte vi oss for at størrelsen på lommeboka eller antall siffer i nettbanken skal bestemme hvilken rettssikkerhet man har krav på?

Mer om

 1. Fri rettshjelp
 2. Privatøkonomi

Flere artikler

 1. Advokatforeningen om Tolga-saken: – Når myndighetene gjør feil bør man ha krav på fri rettshjelp

 2. Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp

 3. Tolga-brødrene får fri rettshjelp

 4. Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

 5. SV vil ha gratis skolefritidsordning i flere kommuner

Fra andre aviser

 1. Debatt: – Dette er flaut for et land som Norge

  Bergens Tidende
 2. Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp

  Fædrelandsvennen
 3. Da ble det 20 kroner mer i timen

  Aftenposten
 4. Disse jentene går på byens mest populære SFO

  Bergens Tidende
 5. Kallmyr om UDIs snuoperasjon: – Det var som forventet

  Aftenposten
 6. Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder