Foto: Scanpix

Leder

Alvorlig medisinmangel

Det har aldri vært større mangel på legemidler i Norge, viser VGs undersøkelse. En medisinmangel som toppet seg i fjor har fortsatt inn i 2019. Situasjonen beskrives av Legemiddelverket som «veldig alvorlig».

Publisert:

Og den kan fort bli verre etter Brexit, frykter medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Dersom Storbritannia går ut av EU uten av avtale, opphører alle inngått lisenser og godkjennelser som omfattes av samarbeidet i Den europeiske union. Dette vil også ramme EØS-området, som Norge er en del av, og vil i så fall kunne omfatte både medisiner tilvirket i Storbritannia og preparater som distribueres via britiske firmaer.

les også

Rekordstor legemiddelmangel i Norge: – Ble desperat og fikk panikk

Ifølge Madsen var det totalt 684 meldinger om legemiddelmangel i 2018, mens det allerede i år er innrapporter 363 mangler. For ganske mange av disse finner det heldigvis alternativer. De færreste pasienter vil merke særlig forskjell på å ta i bruk tilsvarende medisiner fra andre produsenter, eller såkalt kopiprodukter. I ytterste fall kan originalpreparater kjøpes inn fra utlandet. Selv om det også medfører enkelte utfordringer.

Den globale legemiddelindustrien er big business. Både utvikling og produksjon av medisiner styres av økonomiske interesser. Det gjør at ingen ledd i denne næringskjeden ønsker å brenne inne med store lagre av legemidler som kan gå ut på dato før bruk. Samtidig har lisensen gått ut på flere kjente medisiner, slik at inntjeningen er dårligere og produksjonen mindre attraktiv. Produksjonen er dessuten blitt mer sårbar siden den er konsentrert til stadig færre land.

les også

Stadig oftere mangel på viktige legemidler

Et annet usikkerhetsmoment som Legemiddelverket tidligere har problematisert, er at grossister i flere år har solgt medisiner ut av Norge til land hvor fortjenesten er høyere. Det er dobbelt uheldig, for når legemidler beregnet for det norske markedet oppdages i f. eks. Storbritannia blir Norge automatisk «straffet» med kvotereduksjoner som begrenser hvor mye vi kan bestille av spesifikke medisiner.

les også

Raser mot rekordstor legemiddelmangel: – Uakseptabelt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nevner spesielt mangel på legemidler som et av krisescenarioene Norge kan rammes av i fremtiden. Norske myndigheter har en nasjonal beredskap for dette, men vi har ingen kontroll over hverken internasjonal produksjon eller logistikk. Her er det et overveldende behov for koordinering. Den mest opplagte løsningen er enda tettere samarbeid over landegrensene, i regi av regulerende institusjoner som EU.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder