FERDIG REGULERT: Ullevål-tomten er ment for sykehus. Det er en mer funksjonell og bedre økonomisk løsning å bygge nye klinikkbygg her, enn å flytte alt til Gaustad. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Leder

Bevar Ullevål!

I store byggesaker er det et poeng å trekke inn brukernes fagmiljøer. Deres ekspertise bidrar både til å kvalitetssikre funksjonalitet og sørge for at sluttproduktet er optimalt i forhold til endelig prislapp. Hvorfor gjelder ikke dette når det offentlige skal bygge de mest spesialiserte av alle komplekse og kostbare samfunnsstrukturer vi har – nemlig sykehus?

Nå planlegges det store sykehusutbygginger flere steder i landet. En fellesnevner synes å være at finansieringen på ingen måte er avklart. En annen er helsebyråkratenes rolle. Et talende eksempel er prosessen rundt nytt sykehus i hovedstaden. Ifølge fagmiljøene selv styres den ikke først og fremst av pasientenes interesser, medisinsk sakkyndige eller ekspertise innen nettopp sykehuslogistikk og infrastruktur.

les også

Advarer mot å legge ned Ullevål sykehus: – Pasientene taper

De som legger føringene for gigainvesteringen på 24 milliarder offentlige kroner, er det OIav Røise kaller en liten klikk «rundt administrerende direktør Bjørn Erikstein» ved Oslo universitetssykehus (OUS). Røise er selv professor ved OUS, tidligere leder av Akuttklinikken og Klinikk for kirurgi og nevrofag.

les også

Helse Sørøst har vedtatt å bygge nytt hovedsykehus for Innlandet

Han er også leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Hans innlegg i Aftenposten er bare ett i en serie av faglige innspill hvor kompetente kritikere forsøker å nå frem til denne angivelige klikken som vil sanere Ullevål sykehus og redusere Aker-utbyggingen til fordel for et gigasykehus i høyden på Gaustad.

les også

Husker du, Høie?

Etter foretaksmøtet i Helse Sør-Øst torsdag gikk styret med på et forslag som tilsynelatende setter planen om å avvikle Ullevål på pause. Det heter: «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold». Helseforetaket må nå vise at de virkelig mener dette, og at formuleringen ikke bare er narrespill for å dempe kritikken mot en skinnprosess som aldri har levnet Ullevål-alternativet en reell sjanse.

les også

VG mener: Aker sykehus utsatt på ubestemt tid hvis OUS samles på Gaustad

Gaustad-tomten er vesentlig mindre enn Ullevål, slik at den omfattende utbyggingen må gå opp mot 80 meter i høyden. Ytterligere utbygging vil måtte gå på bekostning av fredete grøntarealer. Høyde betraktes som en særlig sikkerhetsutfordring i sykehussammenheng. På Ullevål, en flat tomt med et areal fem ganger større enn Gaustad, og som allerede er regulert til sykehusformål, vil det være lettere å etterkomme alle krav til et moderne sykehus.

les også

Kommentar: Gjøkungen på Gaustad

Vi mener at den beste totalløsningen er å oppgradere og bevare det spesialiserte Rikshospitalet som nå, bygge nye klinikkbygg på Ullevål – som også ivaretar traumesenterets høyspesialiserte akuttbehandlingsmiljø – samt fullføre Aker som lokalsykehus. Ullevål-tomten vil også kunne romme en videre samling av region- og riksfunksjoner. Politikere som bryr seg om kostnader burde se nærmere på denne optimale tredelingen.

Les også

 1. Hva har vi lært?

  Dersom ikke helsemyndighetene tar advarselen fra det fagmiljøet som var det eneste som ikke sviktet 22.
 2. Aker i spill

  Campus Oslo - en vanvittig plan om å avvikle sykehusene i hovedstadsregionen til fordel for et monstrøst gigantbygg…
 3. Planene ligger fast

  En nedbygging av sykehusene i Oslo står på dagsorden, kan vi få inntrykk av etter å ha lest VGs leder forrige fredag.
 4. Kommentar: Idéfarsen fortsetter

  Så du trodde planen om et giganthospital på Gaustad til 43 milliarder kroner var skrinlagt, slik sykehusdirektøren sa…
 5. Kronikk: Elefantsykehus på monsterlokk

  VGs Yngve Kvistad skriver (17/1) at Oslo universitetssykehus planlegger et elefantsykehus på Gaustad på et monsterlokk…
 6. VG mener: Sykehuskoloss på leirføtter

  Direktøren ved Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, har tilsynelatende forkastet planen om et gigantsykehus…
 7. Kommentar: Elefantsykehuset på Gaustad

  Se for deg at du bygger inn et areal som strekker seg fra Slottet til Stortinget i lengde, fra Rådhuset til Hotel…
 8. Kronikk: Hvor er politikerne?

  Striden om fusjonen av Oslo-sykehusene…
 9. Fra gigantsykehus til tre sykehus med klar profil

  VG omtaler på lederplass 20.juni under tittelen «Gaustad spiser opp Aker» hvordan planene for et gigantsykehus…
 10. Skjebnemøte om nytt storsykehus: Legeforeningen ber Helse Sør-Øst snu

  Det nye, planlagte storsykehus på Gaustad i Oslo har fått krass kritikk. Torsdag kan Helse Sør-Øst snu i saken.
 11. Helse Sør-Øst skal «belyse» alternativ sykehusplassering i Oslo

  Styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad i Oslo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder