Bevar Ullevål!

I store byggesaker er det et poeng å trekke inn brukernes fagmiljøer. Deres ekspertise bidrar både til å kvalitetssikre funksjonalitet og sørge for at sluttproduktet er optimalt i forhold til endelig prislapp. Hvorfor gjelder ikke dette når det offentlige skal bygge de mest spesialiserte av alle komplekse og kostbare samfunnsstrukturer vi har – nemlig sykehus?

Publisert:
iconDette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.
Artikkelen er over fire år gammel

Nå planlegges det store sykehusutbygginger flere steder i landet. En fellesnevner synes å være at finansieringen på ingen måte er avklart. En annen er helsebyråkratenes rolle.