FORSØMTE BROER: VG fikk i mars innsyn i Vegvesenets rapporter for alle broer på riksveier og fylkesveier i Norge, til sammen 16 971.
FORSØMTE BROER: VG fikk i mars innsyn i Vegvesenets rapporter for alle broer på riksveier og fylkesveier i Norge, til sammen 16 971. Foto: Øyvind Engan VG

Bro, bro ille

MENINGER

For politikere er det alltid artigere å klippe snorer på enn å få fikset brokar og autovern.

kommentar
Publisert: Oppdatert: 09.11.17 14:30

Det er ikke så overraskende at broene i Norge er nedslitte. Det er en kjent sak at vi har et gigantisk vedlikeholdsetterslep på norske veier. Slik har det vært i mange år. Det er et tverrpolitisk ansvar.

Det som er mer overraskende at det virker som det er liten vilje til å gjøre noe med broene. Fra sentralt hold i Vegdirektoratet hevdes det at regionene har full kontroll. Fra regionene lyder det derimot noe annerledes. Derfra heter det at de velger bort enkeltinspeksjoner av broene eller «ikke vet».

Bakgrunn: Vegvesenet bryter reglene på en av to broer

Med dagens rekordhøye bevilgninger til samferdsel skulle man tro det var mulig å ordne opp. Men alt snakket om vedlikehold har en tendens til å drukne i prestisjeprosjekt som fergefri kystforbindelse og knalldyre skipstunneler. Sentralt hevdes det dessuten at det er nok penger til å holde orden på broene. Regionalt skylder man på ressursmangel.

Det kan nesten virke som VG har bedre oversikt over norske broer enn myndighetene selv. For når VG har påpekt alvorlige feil, har hastereparatører rykket ut.

Veimyndighetene selv svarer at de har oversikt over broene sine. Men de innrømmer samtidig at de ikke loggfører dem som de skal. Det er vanskelig å skjønne hvordan de skal greie å ha oversikt over nesten 17 000 broer uten å følge sitt eget system. Kanskje sitter det broansvarlige rundt omkring i landet som er såre fornøyd med sitt eget Excel-ark og med ringpermene sine. Kanskje synes de reglene er dumme eller at det felles datasystemet er noe mas.

Men så en vakker dag slutter de, og hva da? Broene faller nok ikke pladask ned, men det er en økt sikkerhetsrisiko når enkle ting som autovern mangler. Og mange steder i Norge har folk ventet lenge på ny bro, fordi den gamle ikke tåler skolebussen eller må stenges. Nå kan de gå inn på VGs oversiktskart og se hva de bør kreve av myndighetene.

For noen må hjelpe dem med å få fart på sakene. I Vegvesenets egen skryteartikkel er det ikke måte på hvor god kontroll de har: «Feil kan selvsagt forekomme når vi snakker om 17.000 broer av alle typer, men er heldigvis et sjelden unntak», het det i en sak fra 2015.

«Sjelden unntak», ja. VGs oversikt viser at det er feil i over halvparten av bro-sakene. Man skal være god i regning for å få 55 prosent til å tilhøre sjeldenheten.

Her kan du lese mer om