Leder

LEDER: Mye å glede seg over

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Alle som følger nyhetene, vet at året som har gått har bydd på harde tak. Sykdom, terror, krig og flukt har dominert mediebildet.

Men mye er også blitt bedre. Når sykdommer som zika er mindre omtalt i år, er det fordi sykdommen er under kontroll. Verdens helseorganisasjon har fjernet viruset fra sin liste over globale helseproblemer. De har dessuten offentliggjort en ny, billig vaksine mot kolera, som er blant sykdommene som tar flest liv verden. Samtidig får nå halvparten av verdens HIV-syke behandling og AIDS-dødsfallene er halvert på vel 10 år.

For Norges del er det også mye bra. Kriminaliteten går ned. Antall anmeldte lovbrudd har gått ned også siste år, men kraftig på hele 2000-tallet.

På miljø har Norge lenge slitt med å kutte utslipp, ikke minst fordi vi allerede får så mye energi fra grønn vannkraft. Men i fjor gikk klimagassutslippene ned. Ute i verden er det også flere gode miljønyheter. Det internasjonale energibyrået mener fornybar energi vil utkonkurrere fossiler og bli det billigste alternativet i mange land. Og i Kina og en rekke andre land skal bilparken over på elektrisitet.

I Norge er det særlig arbeidsledighet som har ligget som en mørk skygge over oss. Mange har mistet jobben sin i oljen. Men nå melder oljeselskapene om økte investeringer og god fart på norsk sokkel fremover.

For «vi sto han av». Næringslivet har vist evne til omstilling. Bedrifter innen olje- og gass har funnet nye ben å stå på. Fagfolk som ingeniører og geologer har fått brukt kompetansen andre steder, som for eksempel i havnæring og bygg. Arbeidsledigheten har fortsatt å falle utover høsten og stadig flere kommer i arbeid.

Rapport: Antall ledige stillinger vil fortsette å øke i 2018

Også utenfor Norge går det bedre. Arbeidsledigheten i eurosonen er nå på de laveste nivåene på mange år. Og selv om det fortsatt er vanskelig i land som Hellas, meldes det også derfra om økt optimisme. Det internasjonale pengefondet venter at aktiviteten i verdensøkonomien neste år blir enda litt sterkere enn de tidligere har trodd. Samtlige OECD-land vokser. I en ny prognose spår fondet at antall land i nedgang kommer til å være det laveste noen sinne neste år.

Det er godt nytt for verden. Og for en åpen og liten økonomi som Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder