KRITISK: - Barn er fremtiden, de fortjener en god start på livet, skriver forbundsleder i Norges kvinne- og familieforbund. Foto: Thanasis Zovoilis / Moment RF

Debatt

Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg

Føde- og barseltilbudet er blitt en salderingspost i helse-Norge. Selv drektige kyr har bedre vern i sitt svangerskap enn kvinner har her i landet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ELISABETH RUSDAL, Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund

Debatten rundt føde- og barseltilbudet her i landet skyter nå endelig fart. Nesten i siste liten. Lenge har vi sett at etter hvert som de lokale fødeavdelingene ble lagt ned, så økte problemene. De større fødeenhetene har problemer med kapasiteten. Fødende kvinner må dermed reise adskillig lengre. Selv drektige kyr har bedre vern i sitt svangerskap enn kvinner har her i landet. Hvor mange flere transportfødsler skal vi ha?

Vil sende hjem mor og barn kun seks timer etter fødsel

TIL BENT HØIE: - Dette er ikke skremselspropaganda eller krisemaksimering. Vår kartlegging viser at dette er virkelighetsbeskrivelse, skriver Rusdal.

Det bygges nye sykehus, men når kostnadene skal kuttes, er det antall fødesenger og barselsenger som det kuttes i. Det medfører at liggetiden går ned. Det henger rett og slett ikke på greip. Når en fødeavdeling skal dekke et adskillig større område, så trenger de mindre sengekapasitet? Man må være helsebyråkrat for å få et slikt regnestykke til å gå opp. Og dermed blir det slik at liggetiden etter fødsel skal ned til 6 timer ved Haukeland sykehus når den nye fødeenheten er klar om noen år.

Hva da med å komme i gang med amming? Hva med blodprøvekontroll som tas i forbindelse med nyfødtscreening? Skal mor og den nyfødte reise rundt som reneste pakkeposten? Ikke alle har korte avstander. Da blir det belastende med all resing.

Men kan antall fødsler vedtas i sykehusbyråkratiet eller via politiske beslutninger?

MANGLER FAGPERSONELL: - Det sier seg selv at når vi har ca 380 jordmødre her i landet, og behovet er 1000, så går dette ikke opp, skriver Rusdal. Foto: Frank May / picture alliance

Norges Kvinne- og familieforbund gjennomførte i fjor en kartlegging for å se hvordan føde- og barseltilbudet er i kommunene. Hensikten var å finne ut om kommunene har kapasitet til å overta barselkontrollen nærmest fra dag en. Kartleggingen viser at svært mange kommuner ikke klarer å fylle dagens oppgaver. Og dette gjelder fra store byer som Oslo og til mindre distriktskommuner. Årsaken er mangel på penger slik at stillinger kan opprettes. I tillegg er det mangel på fagpersonell. Det sier seg selv at når vi har ca 380 jordmødre her i landet, og behovet er 1000, så går dette ikke opp.

I noen år nå har vi påpekt behovet for økt utdannelseskapasitet. Ansvarlige helsepolitikere skryter av at den er økt. Økningen er liten; knapt 100, med tanke på det enorme behovet.

les også

Ahus-sykepleier sa opp i dag: - Jeg fikk nok

Vi tror også at noen jordmødre kanskje har valgt andre jobber på grunn av lav stillingsbrøk. Hvem kan leve av en 7 % stilling eller en 10 % stilling? De er det mange av i kommunene. Ofte i mindre kommuner. Der er heller ikke alltid mange andre jobbmuligheter.

Kommunene får stadig nye oppgaver overført. Penger til å utføre dette følger ikke alltid med. Vi har notert oss at det loves midler til føde- og barseltilbudet i kommunene. Vår frykt er at dette kanskje kan dekke noe av behovet i dag. Hva da med morgendagens behov?

Skal det etableres sentre i distriktene så trengs midler til drift og til stillinger. I tillegg fagpersoner. Hvor skal disse hentes fra når dagens behov ikke dekkes?

Slik vi ser det, er føde- og barseltilbudet blitt en salderingspost i helse-Norge. Vi vil nå vurdere å ta flere grep for å se om det som nå er i ferd med å skje er diskriminering. Vi sitter ikke med hendene i fanget og ser rolig på. Vi fortsetter arbeidet – endring må til før hele systemet rakner.

Og statsråd Høie, dette er ikke skremselspropaganda eller krisemaksimering. Vår kartlegging viser at dette er virkelighetsbeskrivelse.

Barn er fremtiden – de fortjener en god start på livet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder