SVARER: Eigil Knutsen. Foto: PETER MYDSKE

Debatt

Svarer Moxnes: – Rødts høyrepopulistiske retorikk

«Vi setter norske interesser foran Brussel, i motsetning til hva Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen gjør», uttalte Bjørnar Moxnes til TV2 da han skulle kommentere en meningsmåling. Denne retoriske strategien, som danner bilder av indre (Ap) og ytre (EU) fiender, er en farlig vei å gå om man ønsker en sterk venstreside. 

EIGIL KNUTSEN, Stortingsrepresentant (Ap)

Høyresiden i mange europeiske land sitt mantra om at «jobber i mitt land skal gå til nasjonale borgere» er splittende og står i motstrid til arbeiderbevegelsens stolte internasjonale tradisjoner. Arbeiderpartiet ønsker å regulere arbeidsinnvandringen bedre enn i dag, men i motsetning til Rødt vet vi at vi også trenger felles-europeiske løsninger for å skape en rettferdig bevegelse av arbeidskraft. 

Rødt ønsker like regler for alle arbeidsinnvandrere uavhengig av hvilket land eller verdensdel de kommer fra. Det er et enkelt standpunkt å ta om du ønsker å skrote alt europeisk samarbeid, det være seg EØS-avtalen eller EU-systemet i sin helhet. I sitt svar til meg i VG 22.2 unnlater Bjørnar Moxnes å nevne dette – sikkert fordi han vet EØS-avtalen har rekordhøy oppslutning i Norge. 

les også

Moxnes: – Ønsker ikke stengte grenser, slik Ap påstår

Jeg bor på Vestlandet, og særlig i min landsdel er vi avhengige av å samarbeide med Europa for å sikre våre eksportrettede arbeidsplasser. Moxnes og Rødt ønsker seg tilbake til en handelsavtale fra 70-tallet. Det er en svært dårlig ide nå som vi står foran en ny industribølge.

Grønn skipsfart, fornybar energi og teknologi produsert og utviklet i Norge skal selges til et Europa som setter stadig mer ambisiøse klimamål. Arbeiderpartiets ambisjon er at norsk industri skal sikre trygge arbeidsplasser og produkter som løser verdens utfordringer. 

For å få til dette trenger vi både internasjonalt samarbeid og nasjonal regulering av arbeidsmarkedet. Vi samarbeider godt med Rødt i Stortinget om å styrke Arbeidsmiljøloven. Derfor er det så synd at deres avsky mot internasjonale institusjoner vil fjerne grunnlaget for arbeidsplassene de er så opptatt av å forsvare.  

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder