ULIKHET: – Regnestykker utarbeidet ved SSB i forbindelse med meldingen viser at Siv Jensen tar feil: Selv om innvandring selvsagt påvirker fordelingen, er ikke innvandring hovedårsaken til økende ulikhet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Agenda

Debatt

Regjeringen pynter på virkeligheten

Forskjellene øker. I stortingsmeldingen om ulikhet som ble lagt frem på fredag gjør regjeringen alt de kan for å framstille dette som et minimalt problem, og at hovedgrunnen til at det skjer er fattige innvandrere. Begge deler er feil.

HANNAH GITMARK, fagrådgiver i Tankesmien Agenda

Fredag kom regjeringen Solbergs stortingsmelding om fordeling og ulikhet. Den ble i flere medier presentert som en skikkelig gladmelding: Meldingen kunne slå fast at Norge var Europas likeste land, og dessuten– hold deg fast – viser den at skattesystemet og velferdsordningene våre har stor utjevnende effekt.

Det er bra – men det er vitterlig ingen nyhet at Norge ligger på likhetstoppen når det gjelder inntekt. Jeg har aldri hørt noe påstått noe annet. Det er selvsagt heller ingen nyhet at vi omfordeler mye gjennom velferds- og skattesystemet. Det er jo selve poenget. Det motsatte ville vært en sjokknyhet.

Videre slo finansminister Jensen fast, slik representanter for regjeringen også tidligere har gjort, at hovedårsaken til den økende ulikheten er innvandring. Regnestykker utarbeidet ved SSB i forbindelse med meldingen viser imidlertid at de tar feil: selv om innvandring selvsagt påvirker fordelingen, er ikke innvandring hovedårsaken til økende ulikhet.

les også

Norge uten innvandring og olje

Den viktigste årsaken er at de rikeste i Norge får en stadig større del av verdiene som skapes i landet vårt. Hva diagnosen skyldes er selvsagt av avgjørende betydning for hva slags medisin man foreskriver. Mer skole og bedre integrering som regjeringen trekker fram som løsningen på økende ulikhet er viktige tiltak, men de stopper ikke de rikestes rakettferd mot mer rikdom.

Denne selektive og misvisende presentasjonen av meldingen ble servert medier og de andre partiene uten at verken journalister eller opposisjonspolitikerne fikk se fakta og helhet i meldingen. Det er problematisk, spesielt fordi regjeringen i sin presentasjon av meldingen ikke snakket om de nyhetene som faktisk er av betydning. I tillegg til at de feilinformerte om hva ulikhetsutviklingen skyldtes, nevnte de ikke at meldingen viser at inntektsulikheten faktisk er langt høyere enn det SSBs offisielle statistikk viser. Det skyldes tilpasningskattereformer og tilbakeholdte overskudd i bedriftene.

les også

Villedende fra Siv Jensen

De snakket heller ikke om fordelingen av formue. Her viser nemlig statistikk at vi har skyhøye forskjeller – og at vi er i samme  båt som land som Storbritannia - et land som ikke akkurat regnes for likhetens høyborg. Den rikeste prosenten i Norge eier en fjerdedel av all formue. De 10 prosent mest formuende eier rett under 60 prosent. Det er problematisk i seg selv, men det er også en stor utfordring fordi den kan «smitte over» på fordelingen av inntekt: Stor formue gir også stor løpende avkastning (inntekt), som igjen gir større formue. Økonomisk makt kan dessuten gi politisk makt.

Og viktigst av alt: Uansett hvilken måte man måler ulikhet i inntekt og ulikhet i formue på er fasit at de øker – akkurat som vi ser i alle andre land. Vi vet også at den sosiale mobiliteten har falt, og de med lavest lønninger i Norge ikke har fått lønnsøkning de siste ti årene. Det er jo utviklingen som viser den store utfordringen.

Selv om vi gjør mye riktig i Norge, viser økningen i ulikhet at politikken vi har ført så langt ikke har vært nok. Skal vi sørge for at Norge i framtida skal være et samfunn med små forskjeller, høy tillit og som gir like muligheter for alle uavhengig av foreldrenes lommebok, trengs det handling og politiske tiltak på de områdene vi vet virker.

les også

Frp-Siv om årsaken til økt barnefattigdom og ulikhet: – Innvandring

For det første: Både internasjonale og nasjonale forskere er enige om at et regulert arbeidsmarked med sterke fagforeninger en sammenpresset lønnsstruktur er viktig for å holde inntektsulikheten lav. IMF har vist at dereguleringer av arbeidsmarkedet henger direkte sammen med høyere ulikhet. En annen studie viser at nedgang i organisasjonsgrad forklarer høyere lønninger i toppen. I Norge har vi et godt utgangspunkt med et sterkt trepartssamarbeid, men også her faller organisasjonsgraden, lønnsforskjellene øker og vi ser at deler av arbeidslivet er både uregulert og ulovlig. Hva gjør regjeringen Solberg? De øker adgangen til å ansette folk midlertidig, kutter i fagforeningsfradraget og har aktivt anerkjent det uorganiserte arbeidslivet.

For det andre: Velferdsordninger utjevner forskjeller og bidrar til integrering. Hva gjør regjeringen? De går til angrep på velferdsgoder tilpasset de aller svakeste, som for eksempel pleiepengeordningen, informasjonsordningen for au-pairer, tilskuddsordninger for multihandikappede og kronisk syke. De slanker også velferdsstaten årlig med pålagte, ineffektive ostehøvelkutt. Og selv om de sier det er avgjørende at innvandrerkvinner kommer i jobb er kontantstøtten altså økt med 25 prosent under denne regjeringen – stikk i strid med faglige råd.

For det tredje: Et omfordelende og rettferdig skattesystem er essensielt for å redusere ulikhet. I Norge har både kapitalinntekter og personlig formue vært skattet generøst sammenlignet med andre land. Og hva gjør regjeringen? Kutter enda mer i skattene til de som har mest fra før. Mindre skatt til de rikeste gir mer penger til de rikeste – og større ulikhet.

les også

Venstre-Raja tar avstand fra Jensen-påstand: – Innvandring er en berikelse

Små forskjeller og høy tillit er blant de aller viktigste verdiene vi har i det norske samfunnet. Alt tyder på at dette har vært avgjørende både for økonomisk vekst og stabilitet i samfunnet, og for at vi lever i et av verdens beste land. Motsatt vet vi at store forskjeller kan redusere produktivitet, konsentrere politisk makt til dem med økonomisk makt, og føre til sosial uro og økt oppslutning om populistiske og proteksjonistiske bevegelser.

Det hjelper imidlertid ikke bare å anerkjenne dette, vi må også gjøre noe med det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder