Leder

EØS er ikke problemet

Av VG Leder

Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Innvandrere har skjøvet fattige norskfødte ut av arbeidslivet, ifølge en rapport fra Frisch-senteret.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

Effekten av innvandring ble sterkere da det europeiske arbeidsmarkedet ble utvidet til også å omfatte Øst-Europa i 2004. Norske EØS-motstandere bruker nå studien som sannhetsbevis for all elendighet som vår tilknytningsavtale med EU skal ha påført land og folk. Det er med respekt å melde det rene vrøvl.

Det er fullt mulig å ta inn over seg innholdet i Frisch-rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» uten å konkludere med at EØS-avtalen har skylden. Visst er det sammenheng mellom EØS og arbeidsinnvandring, og det er opplagt at det også har medført tilfeller av sosial dumping. Men det er viktig å skille snørr og barter.

Rapporten påviser at den høye innvandringen til Norge har svekket jobbmulighetene for norskfødte som vokste opp i fattige familier, sammenlignet med dem som kommer fra velstående familier. Det har bidratt til å øke forskjellene mellom nordmenn med ulik sosial bakgrunn. Men rapporten sier ikke noe om hvordan innvandringen har påvirket jobbmuligheter og lønnsutvikling i Norge alt i alt, slik forsker ved Frisch-senteret, Knut Røed, presiserte på NRKs Politisk kvarter torsdag morgen.

Norge trenger arbeidsinnvandring. Det gir muligheter, men også mange utfordringer. Arbeidsinnvandrere fra EU-land har i praksis fritt leide til Norge gjennom EØS-avtalen. Det er likevel arbeidsmarkedet her i Norge, og hvordan arbeidsgivere behandler disse innvandrerne som definerer utviklingen.

Arbeidslivskriminalitet er, som benevnelsen tilsier, ulovlig. Når ærlige norske virksomheter må gi opp fordi et polsk bemanningsbyrå har utkonkurrert lokale arbeidstakere, er det god grunn til å anta det er ugler i mosen. At utenlandske bedrifter driver irregulært i Norge, eller at norske arbeidsgivere handler tariffstridig, handler ikke om EØS. Det handler om brudd på lover og regler.

Som fagbevegelsen har minnet om: Regjeringen har både lovverk og handlingsplaner å ty til for å håndtere dette. Men da må de tas i bruk! Hvis ikke er regjeringen selv med på å undergrave EØS-avtalen og dens legitimitet.

I tillegg bør myndighetene se på omfanget av sosiale rettigheter som i dag automatisk tilkommer en EØS-innvandrer i Norge. I dag kan arbeidsgivere spekulere i elendige lønnsvilkår, vel vitende om at storsamfunnet og norske skattebetalere sponser resten. Tydeligere avgrensninger for hva en arbeidsinnvandrer kan forvente seg av goder i vertslandet vil gjøre det vanskeligere for en useriøs arbeidsgiver å få ansattes aksept for kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold. Sosial dumping og utnytting av arbeidsfolk kan ikke, og skal ikke, tåles. Men la EØS-avtalen få regulere det den skal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder