MÅ GRIPE INN: Vel så viktig som at politiet aksjonerer overfor gjengkriminalitet, er at politiet også gis mulighet til å handle forebyggende. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Leder

Ta gjengene!

Nei, det er ikke «svenske tilstander» i Groruddalen og Oslo sør. Men det kan bli det.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

At byrådsleder Raymond Johansen (Ap) nærmest avviser problemstillingen, er å stikke hodet i sanden. Han bør heller ta en prat med partifelle Jan Bøhler som har håndfaste forslag til hvordan politikerne og politiet kan samarbeide om å løse ungdomsuroen i bydelene det er snakk om.

Dette handler ikke om et politi som unnlater å gjøre jobben sin. Ut fra en samlet ressurssituasjon gjør politiet en god innsats i de belastede områdene. Det betyr ikke at de ikke kan gjøre mer, noe justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) også signaliserer vilje til ved å styre ekstra ressurser til Groruddalen og Oslo sør.

les også

Raymond Johansen: – Oslo er trygt

Situasjonen i for eksempel Vestli og på Stovner, hvor natteravnpatruljer er blitt kastet stein på av ungdomsgjenger, er uholdbar. Slik kan vi ikke ha det. Et lite mindretall kan lage vanvittig mye utrivsel og skape utrygghet for resten av lokalsamfunnet. Det overveldende flertallet av barn og unge har aldri vært i politiets søkelys.

I et debattinnleg her i VG spurte Jan Bøhler: «Hvorfor tas ingen av bakmennene og gjenglederne selv om «alle» her vet hvem de er? Hvorfor får de gå rundt å være en slags kriminelle forbilder for unge som faller utenfor?»

les også

De unge spør: Hvorfor tas ikke gjenglederne?

Et enkelt svar, som Bøhler også gir, er at da må politiet få nødvendige midler og muligheter til å gjøre akkurat det. De må gis ressurser og prioriteringer. I tillegg må de opprettholde hjemler som gir politiet anledning til å overvåke og aksjonere mot aktuelle grupperinger. Politiske signaler om avkriminalisering, straffefrihet og legalisering i narkotikapolitikken er eksempler på det motsatte; dette er å redusere politiets muligheter til å gripe inn på tidligst mulig tidspunkt.

Stikkordet er nemlig forebygging og tidlig inngripen. Både fra politiet, som må få nok ressurser slik at de kan gripe inn før noe skjer, og fra storsamfunnet. Det handler om hvordan vi organiserer lokalsamfunnene som har særlige utfordringer. Hvordan familiene ansvarliggjøres, og hvilke muligheter man har til å fange opp dem som hverken har familie eller voksenpersoner til å rettlede seg.

les også

Svenske tilstander - og norske

Å legge ned ungdomsklubber og fritidsaktiviteter på grunn av kommuneøkonomien, kan fort koste mer enn det man sparer. Politireformen har heller ikke gjort det enklere for etaten å vedlikeholde lokal tilstedeværelse, en kontinuitet som i seg selv er forbyggende.

Bøhler har trolig rett i at gjengkriminaliteten i Oslo er smittsom. Derfor er det i alles interesse at politiet får has på gjengene. For å få til det må rekrutteringen stoppes. Det er en oppgave som tilligger hele sivilsamfunnet. Barn og unge må anledning til å oppleve oppriktig tilhørighet. Hvis ikke blir gjengene de eneste som tar imot disse ungdommene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder