TIPPING: – Den norske enerettsmodellen vil overleve fordi vi stadig finner nye kurer i kampen mot en aggressiv spillebransje, skriver kronikkforfatterne. Foto: FRODE HANSEN/ACTIS

Debatt

Størst gevinst med enerettsmodell

Den norske pengespillmodellen er både levedyktig, bærekraftig og fremtidsrettet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

TOM TVEDT, president i Norges idrettsforbund
PERNILLE HUSEBY, fungerende generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

I en kommentar 15. august skriver VGs Leif Welhaven at den norske pengespillmodellen ligger på sotteseng og «at ikke en kur i verden vil holde den i live over tid». Sånn snakker en kommentator som tydeligvis ikke har forstått at «pasienten» i høyeste grad er oppegående, og at modellen både er levedyktig, bærekraftig og fremtidsrettet. 

Det er sterke økonomiske interesser som arbeider for at vi skal forlate modellen der Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har enerett på å tilby pengespill i Norge. De utenlandske spillselskapene har gjennom flere år drevet en stadig sterkere undergraving av norsk lov og hensynet til de spilleavhengige. 

Welhavens kommentar kommer i kjølvannet av at Menon Analyse har presentert sitt bestillingsverk, en rapport om lisensmodell, på vegne av de utenlandske spillselskapene. Rapporten konkluderer ikke overraskende med at en lisensmodell vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. 

I 2015 kom en rapport fra analyseselskapet Rambøll til motsatt konklusjon. Den sier at en lisensmodell ikke vil føre til verken økonomisk tap eller gevinst for frivilligheten. 

Vi må huske at det viktigste argumentet for å beholde enerettsmodellen ikke er økonomi, men å hindre spillavhengighet. Rapporten bagatelliserer virkningene av å innføre en lisensmodell.

Rapporten mener vi bør lære av våre naboland. Det vi kan se fra Danmark, er at en lisensmodell har ført til at færre spillere spiller for større beløp og på mer risikofylte spill. På grunn av økt markedsføring øker spillingen på kasinospill kraftig. Kasinospill på nett er et av de mest problematiske spillene når det kommer til avhengighet.

En annet ankepunkt er at rapporten ikke tar hensyn til at Stortinget like før sommeren vedtok en rekke nye vernetiltak for den norske enerettsmodellen. Blant annet blokkering av utenlandske spillselskap, utsteding av gebyr ved brudd på forbudet mot markedsføring av uregulerte pengespill og utvidede fullmakter for Lotteritilsynet til å granske saker om aktører som medvirker til markedsføring av uregulerte pengespill.

Menons rapport forutsetter at disse tiltakene ikke vil ha noen effekt. Naturligvis vil de det! Alle vil begrense den uregulerte virksomheten i Norge. Et annet vernetiltak som mangler i rapporten, er at regjeringen har varslet at de vil foreslå å forby distributørene å sende TV-kanaler med reklame for pengespill fra utlandet. Ingen av disse nye vernetiltakene nevnes av Welhaven. 

Det hevdes i rapporten at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto i dag har en markedsandel på under 50 prosent av den samlede online-omsetningen. Dette er feil. Ifølge Lotteritilsynet oppgir 73 prosent av nettspillerne at de bare har spilt hos Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto, 14 prosent har spilt både på norske og utenlandske, mens 12 prosent har bare spilt på utenlandske nettsteder.

Den norske enerettsmodellen vil ikke dø på sotteseng, men overleve fordi vi verner om den og stadig finner nye kurer i kampen mot en aggressiv spillebransje. I norsk spillpolitikk er vi opptatt av mennesker, ikke milliarder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder