Debatt

Skal vi forby ytringer bare fordi vi ikke liker dem?

I norsk rettspraksis skal det svært mye til for å bli dømt for rasistparagrafen. Slik bør det fortsette å være.

THEODOR KARLSEN, journalist og jusstudent.

Jusstudent og ungdomspolitiker Sarah Zahid har torsdag et innlegg på VG hvor hun understreker det hun mener er viktigheten med rasismeparagrafen. I innlegget konkluderer hun at paragrafens hovedfunksjon er å «beskytte enkeltindivider mot andres overgrep». I samme innlegg mener hun altfor få blir dømt etter rasismeparagrafen.

les også

Skal vi gi rom til rasistene?

Jeg er enig med Zahid om hets ikke hører til i den offentlige debatten, men Zahid kommer med ønsker for hvordan statsmaktene skal bruke sin autoritet langt utenfor det som er ønskelig. Zahid mener at Alliansen og SIAN aldri skulle fått lov til å delta med egne boder i Arendalsuka, og tar til ordet for at det ikke skal være lov å bruke ord som «muslimjævel» og «pakkis», da hun mener dette er hatefulle ytringer. Dette er ord som selvfølgelig ikke hører til i den offentlige debatten, men meningene hennes reiser et spørsmål om vi skal ha lov til å forby ytringer bare fordi vi ikke liker dem?

Det er en stor forskjell rundt det å komme med truende ytringer og det å bruke nedverdigende og rasistiske ord. Zahid mener at ord som «pakkis» og muslimjævel» burde gå under rasismeparagrafen. Dette er ord som ikke hører hjemme i den offentlige debatten, men det er helt banalt at en person skal kunne straffeforfølges for å bruke ord vi ikke liker.

Når man kommer med rasistiske og krenkende rop på en bensinstasjon til mørkhudet person er det helt riktig at rasismeparagrafen blir brukt. Men slik Zahid argumenterer fremstår det som at hun juridisk ønsker å begrense alle mulige ytringer som er rasistisk. I norsk rettspraksis skal det svært mye til for å bli dømt for rasistparagrafen. Det er en praksis som ikke bør endres på.

les også

De tapte muligheters parti

Det er kritikkverdig når for eksempel AUF anmelder Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde for rasisme etter uttalelser som overhodet ikke kan regnes som hets. På samme måten finner jeg mye av Zahids meninger kritikkverdig, selv om intensjonene hennes er god.

Zahid er redd for at dersom vi velger å fremheve rasistiske ytringer vil minoritetenes ytringsrom bli betydelig redusert. Det er et samfunnsproblem, men burde ikke være et rettslig problem. Kun fordi noen uttrykker seg rasistisk eller diskriminerende, og så lenge det ikke er grov hets eller sjikane mot enkeltpersoner, bør det ikke gi myndighetene rett til å straffeforfølge personer med meninger vi ikke liker. Det er nettopp dem ytringsfriheten skal forsvare mest, de personene med meninger vi overhodet ikke liker. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder