KAN AVVIKLE «HELSESØSTER»-NAVNET: Helseminister Bent Høie. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Leder

På tide å skifte ut «helsesøster»

Helsesøster-tittelen er gammeldags.

Norsk Sykepleierforbund vedtok i 2015 å arbeide for kjønnsnøytrale yrkesbetegnelser. Og etter å ha vurdert 150 forslag, har de nå landet på å endre tittelen «helsesøster» til «helsesykepleier». Helseminister Bent Høie, er positiv til å endre navn. Han har tidligere avslått et representantforslag i Stortinget med den begrunnelsen at dette må komme fra fagmiljøene selv. Nå gjør det det. Og det blir opp til departementet å si ja.

les også

SV-topp vil bytte ut «Ja, vi elsker»

Forslaget har fått kritikk. Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», mener for eksempel navnet er kjedelig og langt, og foreslår overfor NRK navnet «helsefremmer». Sykepleierforbundet på sin side, mener de har arbeidet seg frem til det beste forslaget. Mange lange og tungvinte navn som «helsesykepleier for barn og unge», «spesialsykepleier – barn og unges helse» og «helsearkitekt» er vraket.

les også

Tre av fire støtter kjønnsnøytral verneplikt

Selv om man nok kan kritisere det nye navnet, bør det ikke stoppe et navnebytte. Å endre navn vekker alltid litt motstand, men når endringen er gjort, går det ofte raskt. Ord som «lærerinne», «kontordame» og «allmannamøte» er som Språkrådet påpeker, blitt mer og mer uvanlig bare på et par tiår.

Det er fortsatt alt for få mannlige sykepleiere og helsesøstre. Noen av dem som har gått inn i yrket har selv tatt grep og kaller seg «helsebror» eller «helserådgiver». Det tyder på at de er ubekvemme med å presentere seg som helsesøster. Og nå som menn faktisk jobber i dette yrket, er navnet overmodent for utbytting. I Danmark kalles helsesøster «sunnhetssykepleier», svenskene bruker «distriktssykepleier».

les også

Monica Mæland vil skrote rådmenn: - Gammeldags

Vi har fortsatt en del stillinger som mangler kjønnsnøytrale betegnelser, som jordmor og lensmann. Vi bør jobbe for å komme opp med nye, gode navn. Ikke minst fordi vi ønsker bedre kjønnsbalanse. Et navnebytte kan også være en klar språklig forbedring, som da «riksmeglingsmannen» ble endret til det mye kortere og enklere «riksmegleren». Når det gjelder «helsesykepleier» kan det være noen kommer på et enda bedre alternativ. Å gå tilbake til helsesøster er imidlertid ikke et av dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder