INNTEKTSGAP: Inntektsandelen som tilfaller de rikeste har steget sterkt i Norge, påpeker Angel Gurria, Generalsekretær i OECD. Foto: Ap

Leder

VG mener: Rik og fattig

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I følge OECD stikker de aller rikeste av med en stadig større andel av inntektene i organisasjonens medlemsland. Den ene prosenten rikeste i USA har de siste 30 årene lagt beslag på en så stor andel av total inntektsvekst at amerikanere flest har hatt svak eller ingen realinntektsvekst i perioden.

Forskjellene er størst i USA der den rikeste ene prosenten av befolkningen legger beslag på 20 prosent av inntektene. Det betyr at de 99 prosent andre har 80 prosent av inntektene til fordeling.

Men trenden er tydelig også hos oss skriver OECD: «Selv i land med tradisjon for jevn inntektsfordeling som i Finland, Sverige og Norge, har den rikeste prosenten økt sin inntektsandel med 70 prosent slik at de nå legger beslag på 7-8 prosent av totale inntekter. Her har veksten vært sterkere i perioden enn i for eksempel Spania, Nederland og Frankrike».

Forklaringen er kraftig reduksjon i skatter de siste 30 årene. OECD mener det er rom for skatteøkninger. «Uten samordnet politisk handling, vil gapet mellom fattig og rik øke i årene fremover», sier OECDs Generalsekretær Angel Gurria. Han vil at de rikeste skal bidra med sin rettferdige andel av skattene.

At noen blir rikere, til og med uanstendig rike, er ikke nødvendigvis et problem så lenge alle får være med på ferden. Problemet melder seg når store grupper ikke opplever reell inntektsvekst. Svak økonomisk utvikling og få muligheter til å bedre sin situasjon, skaper sosial uro. Uro som de aller rikeste heller ikke er tjent med. En viss grad av inntektsutjevning er derfor å foretrekke også for dem som vokter sine milliardverdier mot statens skatter og avgifter.

Norge trenger en bred gjennomgang av vårt skattesystem. Det er 22 år siden forrige helhetlige skattereform. OECDs innspill kan være nyttig i så måte. Men først og fremst er de et viktig signal til alle landenes politikere for å unngå skattekonkurranse mellom land i en globalisert økonomi. Da ender det til slutt med for lav skatt og svært dårlige kår for samfunnsbygging.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder