OPP MED TEMPO: Regjeringen øker farten på veien. FOTO: LINN CATHRIN OLSEN

Leder

VG mener: Raske, trygge veier

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Regjeringen vil tillate oss å kjøre 110 km/t på åtte utvalgte veistrekninger i Vestfold og Østfold. Allerede til sommeren kan vi trykke inn gassen på det som anses å være blant de tryggeste motorveistrekningene i landet.

Fartsøkningen har ført til opphetet debatt hvor organisasjoner som Trygg Trafikk kjemper imot. Og de har helt rett i at faren for alvorlig skade og dødsfall øker med fart. I Samferdselsdepartementet svarer statssekretær Bård Hoksrud (Frp) at økt fart ikke betyr at grensen for å miste førerkortet settes opp tilsvarende. Og han argumenterer med at tiltaket vil føre til mer respekt for fartsgrensene.

Nesten halvparten av trafikken i Norge utføres over fartsgrensene. Faren for alvorlig skade vil selvsagt være vesentlig lavere om folk kjører i 70 km/t, men slik fungerer det jo simpelthen ikke. Norge har i dag faktisk flere strekninger der forskerne påpeker at det er for lave fartsgrenser. Der får vi flere ulykker på grunn av uklok kjøring. Det svekker respekten for fartsgrensene når folk opplever at de er alt for lave. Slikt kan føre til at vi kjører for fort til stadighet, og risikoen for alvorlige ulykker øker siden bilistene mangler oversikt over hvor det er trygt og utrygt.

Et av stedene det skal bli lov å kjøre fort er mot Svinesund. Vi har ofte lurt på hvorfor vi har kunnet gasse på her, men først etter passering Sverige. Veien fremstår som like god på begge sidene av grensen. Og årsaken til at det skal bli lov å kjøre raskere her, er nettopp fordi dette er en av de moderne, trygge veiene våre.

Slikt bør reflekteres i fartsgrensene. For det er selvsagt uaktuelt å sette opp farten der veistandarden er dårlig. Vi vet imidlertid at midt-delere og godt utbygd sidefelt gjør veiene tryggere. Svært få av de alvorlige ulykkene i Norge skjer på de nye firefeltsveiene. Om regjeringen klarer å bygge nye, moderne veier er det greit med en økning i farten der veikvaliteten tillater det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder