FAMILIE: Regjeringen har hatt god tid på seg til å fremme politiske løsninger for barn som er et resultat av surrogati, skrive kronikkforfatteren. Her er han avbildet med ektefellen Sebastian Sundberg og barna. Foto: Nils Bjåland/VG

Kommentar

Kronikk: Hva med et unnskyld?

Det er mer enn halvannet år siden regjeringen med SV som fagstatsråd fikk panikk over den økende bruken av surrogati i utlandet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

av GEIR KVARME, surrogatfar

Istedenfor å sørge for et fornuftig regelverk for nordmenn som benytter seg av surrogati, slapp regjeringen vedtakskåte byråkrater løs på 10 familier som hadde etablert seg gjennom surrogati for flere år siden. Her skulle det ryddes opp og skapes eksempler på hvor galt det kan gå når man gjør noe myndighetene ikke liker.

Lang vei

Lite tyder på at det var vellykket som surrogatiprevensjon, når vi vet at antallet surrogatifødsler til norske familier øker. Under påstander om at familiene var feilregistrerte i folkeregisteret fikk familiene varsel om juridisk oppløsning mellom barn og foreldre.

Veien frem til en politisk løsning har vært lang og utmattende, lærerik og skremmende for oss som familier. Men ved utholdenhet og politiske støttespillere, i hovedsak noen få men gode representanter fra Arbeiderpartiet, har regjeringen ved forskrift og lovendring nå fremmet et politisk tidsvindu som gjør det mulig å ivareta barnas juridiske rettigheter for fremtiden. Et politisk slagord som SVs «ulike mennesker, like muligheter» er ved håndtering av disse barna, tømt for innhold.

Denne regjeringen har med sine syv år ved makten hatt god tid på seg til å fremme politiske løsninger for de flere hundre eksisterende og kommende barna som er et resultat av surrogati. Både BLD og Finansdepartementet har hevdet at en registrering i folkeregisteret ikke utleder juridiske rettigheter. Underlig når det medfører straffansvar å ikke registrere seg i det samme registeret.

Tvilsom manøver

Skattedirektoratet har erkjent at kunnskapen om lovverket har vært for dårlig og at det har medført at familier feilmessig har blitt registrert med bakgrunn i utenlandske rettsavgjørelser og fødselsattester. Det er en heller tvilsom manøver norske myndigheter forsøker seg på som følge av deres manglene lovkompetanse på registreringstidspunktet. Kan skattedirektoratet i etterkant foreta sletting av disse registreringene, slik de nå har gjort mot syv av de ti «rettefamiliene?»

Mye tyder på at de ikke kan det. Note 294 i Gyldendals rettsdata som redegjørelse for barneloven § 85 presiserer, «Individuell anerkjennelse av utenlandsk farskapsavgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.» Dette betyr at myndighetene hadde tre uker på seg til å omgjøre registreringen på mine to barn. Etter det var de bundet av vedtaket. Når skattedirektoratet velger å slette min familie etter fem år er det ikke bare et brudd på forvaltningsloven men også et vedtak til barnas ugunst og dermed også et brudd på barnekonvensjonen.

Skarpladde våpen

Mye kan tyde på at FNs barnekonvensjon står svakt i vårt land, men forvaltningsloven står støtt. Norske myndigheter har med andre ord brukt skarpladde våpen mot enkeltfamilier som de ikke engang har hatt våpenlisens til. Dette er skremmende og undergraver tilliten til forvaltningen. Vi som familie akter å benytte oss av det politiske tidsvinduet regjeringen har lagt opp til. Men jeg vil presisere at vi gjør det for å sikre at våre to barn har registreringer i folkeregisteret som samsvarer med barneloven. Vi innser at det kan være til våre barn beste. Vi gjør det ikke fordi myndighetene urettmessig tvinger oss til det. Vi har faktisk loven på vår side når vi hevder at registreringen av oss som familie er juridisk bindene.

Jeg syns det ville være på plass med en unnskyldning fra både BLD og Finansdepartementet som er ansvarlige for at ti familier ble fritt vilt for maktsyke og vedtakskåte byråkrater. Bare det faktum at kun ti familier måtte finne seg i å bli prøvekaniner for en uanstendig politisk prosess, er skammelig. Vi vet at dette gjelder mange, mange flere familier enn de ti som ble valgt ut. Jeg vil råde alle det gjelder å benytte seg av de muligheter regjeringen på overtid har skapt for å registrere barna i samsvar med loven.

LES OGSÅ: Geir Kvarme og samboeren slettes som foreldre

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder