Leder

VG mener: Juryordningen er utgått på dato

VIL FJERNE JURYEN: Førstelagmann Ola Dahl. Foto: JAN PETTER LYNAU

Førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Ola Dahl sa til VG denne uken at juryen har utspilt sin rolle i norsk rettspleie. Lederen av landets største ankedomstol argumenterer for en omlegging på grunn av den manglende kommunikasjonen mellom legdommere og fagdommere og fordi juryen ikke gir noen begrunnelse for sin avgjørelse.

Synspunktet deles av Riksadvokaten. Også regjeringspartiet Høyre og langt på vei Frp støtter en omlegging. Dermed ligger det an til at vi endelig legger ned juryordningen, noe vi i denne avis har argumentert for i mange år.

Norge innførte juryordningen i 1887 for å sikre at tiltalte skal dømmes av likemenn. Det er fremdeles et viktig prinsipp. Men fagdommerne har de siste årene i stadig større grad satt juryens kjennelse til side. Bare ved Borgarting lagmannsrett er nærmere førti dommer blitt overprøvd av fagdommerne de siste fire årene. Dermed fungerer ikke ordningen etter intensjonene. Den er også i strid med internasjonal rettsutvikling. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at jurybehandling uten begrunnelse er i strid med menneskerettighetene fordi det ikke er rettferdig rettergang.

Rettssikkerheten er det viktigste argumentet mot dagens ordning. At juryen ikke begrunner sin avgjørelse kan i praksis bety at en person som frikjennes i tingretten med begrunnelse fra fagdommer og to meddommere, dømmes i lagmannsretten uten noen form for forklaring. For juryen svarer enten «ja» eller «nei» på skyldspørsmålet uten at den tiltalte vet hva årsaken er.

Det finnes flere modeller som kan erstatte juryordningen. Ola Dahl foreslår å erstatte juryen med en såkalt stor meddomsrett, hvor legdommerne er i flertall i forhold til fagdommerne med juridisk kompetanse. Dette er et godt forslag. Ingen har reist spørsmål ved meddomsretten. Ordningen med tre fagdommere og fire meddommere fungerer godt og har allmenn aksept. Prinsippet med et flertall av legfolk i domstolen er viktig, og det ivaretas godt i en stor meddomsrett.

Flere artikler

 1. Stortinget fjerner juryen fra rettssaker

 2. Mener juryen har utspilt sin rolle

 3. Nå kan juryen snart bli historie

 4. Juryordning på overtid

 5. Nytt lovforslag om domsstolene i høst: – Problemet er at man bare får et «ja» eller et «nei»

Fra andre aviser

 1. Dommen over juryen

  Bergens Tidende
 2. Stabell mener flere vil bli dømt for voldtekt når juryen forsvinner

  Aftenposten
 3. - Juryordningen slik vi kjenner den i dag har utspilt sin rolle

  Aftenposten
 4. Kronikk: Tiltalte bør fremdeles dømmes av sine likemenn | Erik Keiserud. Frode Sulland

  Aftenposten
 5. Norske dommere vil skrote juryordningen

  Aftenposten
 6. Juryen moden for avskaffelse

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no