ABORT: Helse- og omsorgsministerens uttalelser den siste tiden er både svært paradoksale og feilaktige, skriver Heidi Frances Thornhill. Illustrasjon: Roar Hagen.

Debatt

Høies paradokser

**Jeg har kommet dithen at jeg blir nødt til å snakke min øverste sjef i helsevesenet midt imot.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Heidi Frances Thornhill, spesialist i gynekologi

Jeg møtte helse- og omsorgsminister Bent Høie i en debatt i programmet «Aktuelt» på NRK 2 forrige uke. Den dagen hadde regjeringen lagt fram sitt høringsforslag om reservasjonsmulighet for fastlegene. Jeg opplevde flere av Høies uttalelser som svært paradoksale og feilaktige.

Omvendt logikk

Heidi Frances Thornhill.

I høringsforslaget sies det at de uønsket gravide får styrket sine rettigheter ved at det blir gitt anledning til reservasjon for fastlegene. Da kommer disse legene «ut av skapet» så å si, slik at kvinnene kan unngå dem ved behov. Høie mener det er logisk å gi reservasjonsrett for beskytte kvinner. Men det er omvendt. Å gi fastleger reservasjonsrett er å prioritere legens behov høyere enn pasientens. Problemet er at pasienten er den svake part. De er prisgitt at legen er faglig oppdatert, kan sitt håndverk, lovverk, og har en etisk bevissthet. Og at viljen til å lege eller trøste er der. Alltid.

Det er viktig at alle forstår at en rett til reservasjon beskytter legen. Det er urimelig å argumentere med at en reservasjonsrett beskytter pasienten. Det opplever jeg som polemikk og pillesukring.

Hva sa Høie i debatten? Han sa at den forrige regjeringen i 2009 sendte ut et rundskriv til fastlegene hvor de fikk en godkjenning til å reservere seg. Dette er delvis sant, fordi rundskrivet kan tolkes vidt. Mange andre rundskriv før dette var like ulne, fra forskjellige regjeringer. Høie underslår i debatten det faktum at den forrige regjeringen i 2011 ryddet opp. De sendte da ut et skriv som presiserte at fastlegene ikke har og aldri har hatt reservasjonsrett.

Dette var rene ord for pengene; og noe kommunene kunne forholde seg til. Mange kommuner har etter det ikke ansatt fastleger som vil reservere seg. Og Høyre var enige. Han rydder altså ikke opp, han roter det til. Det var dette rundskrivet som gjorde at en minoritet av fastleger gikk i taket, og satte i gang denne debatten. Det vet Høie meget godt; men det er det mange andre som ikke gjør. Slik jeg ser det underslår han meget viktig kunnskap. Og slik lurer han seerne.

Forstår ikke

Hva mer sa Høie? Han sa at gynekologers reservasjonsrett er et argument for at også fastlegene skal ha det. Han sa akkurat det. Han mente jeg som gynekolog er urimelig når jeg vil nekte fastlegen den rettigheten jeg har. Tenk over dette: Min øverste sjef i helsevesenet har ikke forstått hva som er forskjellen på arbeidet mitt og arbeidet til mine venner fastlegene. Han gjentok dette i en ny debatt dagen etter.

Jeg må derfor presisere: Gynekologer utfører aborter. Vi gjør enten en operasjon, hvor vi tømmer livmoren, eller behandler med piller for at en abort skal skje. Vi diagnostiserer, opererer, trøster og gir råd til våre pasienter. Vi har en lovfestet reservasjonsrett, fordi det er vi som avbryter svangerskapet, og stopper det spirende livet. Vi kan få drive vårt yrke i samvittighetsfrihet. For vi har noe å ønske samvittighetsfritak fra. Det har ikke fastleger.

Fastleger utfører ikke aborter. Fastleger bestemmer ikke om en kvinne skal ta eller få abort. Det gjør hun selv. Deres oppgave er å ta imot kvinnen, informere, og sende henne til nærmeste gynekologiske avdeling hvis hun begjærer det. De skal gi en profesjonell, god omsorg. Kvinnene er ofte i en alvorlig livskrise. De skal ta seg av hele mennesket. Og hjelpe henne til å unngå å komme i en slik vanskelig situasjon en annen gang.

Kan ikke være fastlege

«Begjæring» er et gammeldags ord. Det betyr «å kreve, forlange». Det er ifølge det norske Storting hennes rett å begjære en abort før 12. svangerskapsuke. Begjæringen er også et dokument, hvor legen skriver under på at han har gitt informasjon. Det er det hele.

En reservasjonsrett for fastleger er ikke annet enn en rett til å slippe å gi informasjon, om aborten og dens risiko. Hvis en lege ikke greier å ha en profesjonell avstand mellom pasienten sin og egne private meninger, så fyller han ikke stillingsbeskrivelsen. Da kan han ikke være fastlege. Det er jo en ærlig sak, som hver lege må gjøre opp for seg selv. Det finnes mer enn 35 andre interessante jobber for leger, med ledige stillinger over hele landet.

Men en uønsket gravid kvinne kan ikke reservere seg fra den fordømmelsen av henne som denne regjeringen nå åpner for. Det er trist i 2014.

At alle pasienter på en reservasjonslege sin liste skal få informasjon om hans ståsted høres vel og bra ut. Men det hjelper ikke; for fordømmelsen er klar: ikke kom til meg med en uønsket graviditet; jeg vil ikke ha deg på min liste.

I et sivilisert samfunn

Fastleger som sender kvinner til sykehus for å få utført en abort er ikke ureflekterte, uetiske individer som bare griper til reseptblokken. Fastlegene i Norge gjør en kjempejobb, for det hele mennesket, også for uønsket gravide. Jeg er så lei meg for det bildet vi har fått av dem nå; at de liksom vil toe sine hender og ikke hjelpe kvinner i nød. For det er ikke representativt.

Tilgang til trygg abort er nødvendig i et sivilisert samfunn. Alternativer finnes dessverre ikke. Det eksisterende lovverket er godt, og bør ikke røres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder