UNDERTRYKKING: – En ny rapport viser omfanget av undertrykkende æreskultur blant ungdom bosatt i Stockholms forsteder. Funnene er lite oppmuntrende, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra forstaden Husby. Foto: Ints Kalnins Reuters

Debatt

Æreskulturen brer seg i Sverige

En ny undersøkelse dokumenterer utbredt æreskultur i Stockholms forsteder. Særlig jentene får sin frihet begrenset. Svenske myndigheter anslår at over 100 000 undertrykkes. Hvordan er situasjonen i Norge?

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

NILS INGE GRAVEN, jurist og samfunnsdebattant

Mediene fokuserer ofte på utagerende vold og annen synlig kriminalitet i svenske forsteder. Men hva med den stille undertrykkelsen, som sjelden dukker opp i politiets statistikker og hovedsaklig rammer jenter?

Nils Inge Graven.

Organisasjonen Varken Hora Eller Kuvad (VHEK) utga nylig rapporten «Elvahundra», som dokumenterer omfanget av undertrykkende æreskultur blant ungdom bosatt i Stockholms forsteder. Det er altså ingen nasjonal undersøkelse. Den svært grundige rapporten bygger på intervjuer med 1100 jenter og gutter i alderen 12-18 år, med nesten like store andeler kristne og muslimer, samt noen få med annen bakgrunn. Det ble også ført samtaler med noen voksne i området.

Dystert

Dessverre er det lite oppmuntrende funn:

• 81,9% av jentene opplever ganske mye til svært sterk sosial kontroll

• 54,6% av jentene får sjelden/aldri dra på klasseturer med overnatting

• 55,9% av jentene får sjelden/aldri delta på idrettsaktiviteter med gutter

• 42,4% av jentene får sjelden/aldri delta i svømming

• 57,5% av jentene får sjelden/aldri dra på skolefester

• 83% av jentene får bare ha jentevenner

• 73,2% av jentene får ikke ha sex før ekteskapet

• 19,8% av jentene får lov til å ha en kjæreste

• 51% av jentene har holdt forhold skjult

• 63% får helst ikke ha en partner med annen etnisitet

• 81,2% av guttene mener de og foreldrene er ansvarlige for sine søstre

• 20% får ektefeller valgt av foreldrene, 28% velger selv, resten trenger godkjennelse

• 14% vet hvor de kan få hjelp hvis de opplever slik undertrykkelse

Resultatene fra undersøkelsen er ikke vektet etter religion, kun etter foreldrenes religiøsitet, utdanningsnivå og fødeland (Sverige eller utenlands).

Ut fra tallene er den sosiale kontrollen ikke begrenset til kun muslimske miljøer. Det hadde vært interessant å se fordelingen blant hhv. muslimer og kristne, eller etter opprinnelsesland, men slike tall foreligger altså ikke.

Kontroll av kvinner

Brudd på æresnormer behandles ulikt. Gutter som påfører familien skam straffes gjerne internt, mens oppgjørene helst tas i full offentlighet når jenter begår et feiltrinn. Slekten ønsker da å gjenopprette æren så synlig som mulig, så ingen fristes til å tro at man slipper unna med slike normbrudd.

Noen foreldre ønsker å gi sine døtre mer frihet, men holdes i sjakk av press fra gruppen de tilhører. Hovedregelen er likevel at foreldre etter eget ønske kontrollerer jentene. Sønnene er ofte delaktige i kontrollen av både søstre og mødre.

Andre slektninger, både i inn- og utland, venner og bekjente bidrar også, for eksempel ved å ringe til foreldrene når de ser datteren sammen med en gutt. Sønner som ikke ønsker å bidra til slik kontroll kan bli stemplet som forrædere, eller selv utsettes for trusler og vold.

Mange foreldre sliter med tilpasningsvansker i et samfunn preget av andre verdier. Som følge av kulturforskjeller og språkproblemer føler mange at de starter på null når de kommer til Sverige. De søker trygghet hos folk med samme opprinnelse for å føle seg hjemme. En oppskrift på segregering. Ungdom er derimot langt mindre opptatt av kulturelt samhold, og drømmer ofte om et liv utenfor ghettoen.

For kvinnenes del er adgangen til skilsmisse nokså snever. De i stor grad hjemmeværende kvinnene er ofte økonomisk avhengige av mannen. Mange vet lite om sine rettigheter i Sverige, og forblir derfor i ekteskap mot sin vilje. De er fanget i æreskulturen.

Et gjennomgangstema er at selvstendige jenter anklages for å være «for svenske» eller «assimilerte». Mange av guttene forsøker å kontrollere jentene på skolen for å hindre at de blir for frie. Det fører til at jentene sjelden våger å uttale seg åpent i skoletiden, med mindre de er alene eller kun sammen med andre jenter. Mange holder seg tause når begge kjønn er til stede, for ellers sitter horestemplene løst. En sørgelig skolehverdag for dem det angår.

Press fra storsamfunnet

Guttene er klart mer religiøse enn jentene, og betydelig mer religiøse enn sine fedre, mens forskjellen er ganske liten mellom jenter og mødre. Ungdommer med foreldre født i Sverige, særlig dersom det gjelder moren, er klart mindre religiøse enn de med foreldrene født utenlands.

Mange ungdommer føler at press og dårlig behandling fra storsamfunnet mot seg og sin religion har gjort dem mer religiøse. Opplevd utenforskap og møter med fremmedfiendtlighet fører til mye sinne og økt religiøsitet.

Troen tilbyr her tilhørighet og gir den enkelte følelsen av å være betydningsfull. På den annen side oppgir en rekke ungdommer at foreldre tvinger dem til å fremstå mer religiøse enn de føler seg.

Gutter rammes også av æreskultur, men i klart mindre grad enn jentene. For guttene er det en stor fordel dersom foreldrene er lite religiøse og har høy utdanning. De opplever da tilnærmet full frihet. Men for jentene er forbløffende nok den sosiale kontrollen omtrent den samme uansett hvor religiøse foreldrene er og hvilken utdanning moren har. Derimot synes en høyt utdannet far født i Sverige, tildels også at moren er født i Sverige, å være beskyttende faktorer for deres del.

Et uventet funn er at gutter født i Sverige har betydelig lavere tillit til religiøse trossamfunn enn andre. Siden de er mer religiøse enn foreldrene, kan det tilsi at religiøsitet ofte kanaliseres utenfor tradisjonelle menigheter.

Foreslår tiltak

Rapporten omtaler det nedslående faktum at mange hundre millioner kroner har blitt investert for å bekjempe æreskultur, uten nevneverdige resultater.

VHEK foreslår selv en rekke tiltak. Det tas til orde for handlingsplaner mot æresrelatert diskriminering, trusler og vold både hos skoler, kommuner og på nasjonalt plan. De ønsker å fjerne all statsstøtte til trossamfunn som ikke respekterer kvinner eller LHBT-personer, og som bidrar til å opprettholde æreskulturen. Det bør kun i spesielle tilfeller gis fritak fra seksual- og svømmeundervisning eller foretas kjønnsdelt undervisning. Religiøse skoler er ofte en arena for fundamentalisme og bør avskaffes. Skolen bør være en sekularisert arena, med undervisning i likestilling og seksualkunnskap integrert på alle skoletrinn.

Også andre organisasjoner opererer med svært urovekkende tall når det gjelder omfanget av æreskultur i Sverige. MUCF anslår at over 100 000 jenter i Sverige lider under sosial kontroll. Muligens enda flere medregnet mørketall, men det foreligger f.eks. ingen dommer mot barne- eller tvangsekteskap i Sverige.

Socialstyrelsen tror at 38 000 i Sverige har vært utsatt for kjønnslemlestelse, men på 34 år siden forbudet ble vedtatt foreligger kun to dommer. GAPF anslår at det begås ca. fem æresdrap i snitt årlig i Sverige.

Så kan man spørre seg hvordan situasjonen er i Norge.

Les også

 1. Mitt liv som innvandringskritiker

  Kutt ut sutringen, innvandringskritikere. Å kritisere islam og flerkultur er lettere enn å drite ut Sverige.
 2. Kronikk: En ekstremt viktig stemme

  For noen år siden kalte jeg Usman Rana en «historieløs ekstremist». Beklager den Usman, du er blitt en av de viktigste…
 3. Forfatter Amal Aden: Ytringsfriheten er under press

  Siden jeg i 2008 ga ut min første bok «Se oss» har jeg levd med…
 4. Listhaug: Parallellsamfunn et resultat av snillisme

  Sylvi Listhaug (Frp) mener tilstanden i svenske innvandringsbydeler er et resultat av snillistisk politikk.
 5. Den gode hyrde

  Noen av oss lurer på hvorfor Per Fugellis politiske utlegninger er så populære om dagen.
 6. NRKs Anders Magnus jaget av maskerte menn under TV-opptak

  Dagsrevyen-reporter Anders Magnus (64) ble truet, jaget og kastet stein etter i Stockholm i forrige uke.
 7. Flere bilbranner i Stockholm

  Biler sto i brann flere steder rundt Stockholm og andre steder i Sverige natt til onsdag.
 8. Svensk politimann mistenkt etter Husby-skudd

  En svensk politimann er mistenkt for uaktsomt drap på en 69 år gammel mann i Stockholms-forstaden Husby for to uker…
 9. Stockholmspolitiet utsettes for bakholdsangrep

  (VG Nett) Grunnet faren for å bli utsatt for et bakholdsangrep har politiet i flere av Stockholms bydeler og forsteder…
 10. Hærverket fortsetter i Stockholms forsteder

  Biler, skoler og politistasjoner står på nytt i brann i Stockholms forsteder, der ungdommer for femte natt på rad begår…
 11. Svenske tilstander

  I pinsen ble billedkunstneren og satiretegneren Thomas Knarvik utestengt fra Facebook.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder