Leder

Lytt til Forsvaret!

Av VG Leder

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Det koster å forsvare landet. Vi må betale det det koster. Prisen for å la være, kan bli altfor høy. Det beste forsvaret er det som aldri må kjempe på norsk jord - fordi ingen våger å angripe oss.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen nølte ikke da han ga sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Regjeringen må velge det mest ambisiøse alternativet når den skal lage en ny langtidsplan for fremtidens forsvar.

Den grunnleggende tryggheten

For Bruun-Hanssen skisserte fire ulike alternativer i sitt råd til statsråden, avhengig av hvor mye politikerne ønsker å bruke på forsvaret i årene fremover. Dette var svar på oppgaven han hadde fått om å levere flere valgmuligheter. Men selv kunne Bruun-Hanssen bare anbefale det alternativet som gir et forsvar som både tilfredsstiller Natos og Norges eget behov fullt ut.

les også

Et alvorlig varsel: Rust opp!

Det som han kaller alternativ A, oppfyller de to avgjørende artiklene i Nato-pakten; artikkel 3 som omhandler medlemslandenes evne til å forsvare seg selv, og artikkel 5 som omhandler plikten til å rykke ut til forsvar for andre medlemsland dersom de blir angrepet. Det er artikkel 5 som gir den grunnleggende tryggheten i Nato - den innebærer at et angrep på en er å regne som et angrep på alle.

Et urolig nabolag

Forsvarssjefen tegner et dystert bilde av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er dessverre helt nødvendig. Etter at Russland tok Krim-halvøya i 2014, har situasjonen i våre nærområder blitt endret. Vår russiske nabo har rustet kraftig opp. Militærøvelser, flyvninger tett opp til norske områder, forstyrrelse av GPS-signaler, ulike former for provokasjoner - alt dette tegner bilde av et nabolag som minner om det vi hadde under den kalde krigen.

les også

Brått ble vår verden et farligere sted

Men dette handler ikke bare om Russland. Forsvarssjefen pekte på økt rivalisering mellom stormaktene, både i Asia, Europa og Midtøsten, på den internasjonale rettsorden som stadig blir utfordret, på nordområdene og Arktis som får mer oppmerksomhet fra flere stormakter, og på våre havområder som har fått større betydning for mange ulike aktører.

Våre politikere må forstå alvoret i situasjonen vi står oppe i. Statens fremste oppgave er å sikre grensene og beskytte borgerne. Regjeringen må lytte til forsvarssjefens råd, og velge alternativet han anbefaler. Bare slik får vi et fullgodt forsvar av Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder