KRITISK: – Det siste året har vi sett flere eksempler på at fødetilbudet blir truet av regjeringens elendige sykehusøkonomi, skriver Elise Bjørnebekk-Waagen. Foto: Arbeiderpartiet

Debatt

– Trygghet er ikke for mye å be om!

Fødsler setter følelser i sving. Det er ikke rart, det finnes vel knapt noe større enn å få lov til å bli mamma eller pappa. I de aller fleste tilfeller går livets start som planlagt, men uansett om det behov for ekstra helsehjelp eller støtte har vi alle et behov for trygghet. 

ELISE BJØRNEBEKK-WAAGEN, Stortingsrepresentant (Ap)

Under enhver fødsel går 1. premien til kvinnen som skal sette et nytt menneske til verden. Alle fødende kvinner fortjener en pokal og en æresplakett. Helt ærlig, - heia oss! 

Det er vi damer som gjør jobben, og det gjør vi med glans, men da er det ikke for mye å be om at fellesskapet stiller opp når vi trenger det som aller mest. 

Det siste året har vi sett flere eksempler på at fødetilbudet blir truet av regjeringens elendige sykehusøkonomi. Følgetjenesten og jordmormangelen i kommunene er et kapittel for seg selv. Det siste eksempelet som føyer seg inn i rekken er nedskjæringer er ved ABC-enheten og Ullevål-teamet. 

les også

Sex-nekt i oktober?

At alle barn og damer får den beste oppfølgingen og forutsetningene burde vært en selvfølge. Alt for ofte hører vi historier om kvinner og barn som ikke får den fødselshjelpen de har krav på. Kort liggetid, mangel på kommunikasjon mellom instansene, fødsel utenfor fødested, for lite bemanning. Det meste koker ned til ressurser. 

Ansette ved fødeavdelingene brenner for jobben sin. De yter sitt beste hver eneste dag for at små og store pasienter skal få best mulig hjelp. 

Men vi må ta det på alvor når jordmødre forteller om å aldri strekke helt til, for mange oppgaver, og for få kolleger – da tærer det på. 

I vinter behandlet Stortinget forslag om at kvinner med alvorlige fødselsskaper skal ha krav på erstatning. Kvinner som får alvorlige skader i forbindelse med fødsel, har i dag ikke krav på erstatning med mindre det skyldes feilbehandling. 

Statistikken viser at 72 prosent av kvinnene som har søkt om erstatning etter fødselsskader har fått avslag. Hvorfor spør du kanskje? Fordi skadene kvinne har fått var å regne som kjente komplikasjoner, altså en kjent risiko.

Omfattende fødselsskader er ikke en medfødt risiko kvinner må akseptere. 

les også

Fødeavdelinger stengt over hele landet: Fire jordmødre på Gjøvik sluttet på grunn av sommerkutt

Regjeringspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre stemte imot at kvinner med alvorlige fødselsskader skal få rett til erstatning.  Begrunnelsen var at en slik løsning ikke ville være rimelig sett opp imot andre pasientgrupper.

I dette tilfellet er pasientgruppen «kvinner». 

Jeg har enda ikke møtt en mann som mener seg diskriminert på bakgrunn av at kvinner som tar seg av å føde skal få rett til erstatning ved alvorlige fødselsskader. 

Det siste året viser at det politiske forskjeller. Det er ikke for mye å be om at svangerskapsomsorgen, fødselstilbudet og barselomsorgen byr på trygghet, tid og kompetanse. Det er regjeringen og helseminister Bent Høie sitt ansvar å sørge for at fellesskapet er der når vi trenger det. Det er lite forenelig med stramme budsjetter, markedsorientering og en statsråd som bruker helseforetakene som gjemmested. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder