Foto: Roar Hagen

Leder

Eksplosjonsfare i Persiagulfen

USAs utenriksminister Mike Pompeo kaller angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon sist helg for en krigshandling. USA og Saudi-Arabia stiller Iran til ansvar og planlegger et svar.

Det store spørsmålet er på hvilken måte de vil svare. President Donald Trump har gitt ordre om at sanksjonene mot Iran skal trappes kraftig opp, men disse er allerede så strenge at effekten er begrenset. Trump sier han i tillegg holder mange andre muligheter åpne. 

Drone- og rakettangrepene mot hjertet av Saudi-Arabias oljeproduksjon innebærer en alarmerende opptrapping av konflikten. Iran avviser at de har noe med angrepet å gjøre. Regimet truer samtidig med at et militært angrep mot Iran kan utløse en regional krig.

les også

Irans utenriksminister advarer mot full krig

Den militære spenningen har gradvis bygget seg opp siden Trump i fjor trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran og innførte nye økonomiske sanksjoner mot landet. Det har vært en rekke angrep mot oljeinstallasjoner og tankskip. Et annet resultat av USAs alenegang er at Iran har fått et påskudd til å bryte flere av atomavtalens restriksjoner.

Iran støtter mange militante grupper i regionen. Deres allierte i Houti-militsen i Jemen påtok seg hurtig ansvaret for det siste angrepet mot Saudi-Arabia, som støtter motparten i den langtrukne krigen i Jemen. USA og Saudi-Arabia tror ikke på denne forklaringen og peker i stedet på Iran. De har så langt ikke lagt frem bevis for hvor angrepet kom fra.

les også

Pompeo: Støtter Saudi-Arabias rett til å forsvare seg

President Trump har ofte gitt uttrykk for at USA har begått store feil ved å bli involvert i kriger i Midtøsten og lovet sine velgere at han ikke vil starte en ny. Ettersom Saudi-Arabia er en nær alliert av USA blir Trump nå testet av Iran eller deres stedfortredere. Det viser seg at selv ikke kostbare amerikanske våpensystemer kunne beskytte Saudi-Arabias viktigste oljeinstallasjoner.

I sommer stanset Trump i siste liten et militært angrep mot iranske mål etter at en ubemannet amerikanske drone var skutt ned. Det viktigste i dag er å unngå en ytterligere eskalering. Eksplosjonsfaren er stor og det viktigste er å hindre en storbrann i regionen.

De beste bidrag til avspenning er å intensivere arbeidet for en fredsløsning i Jemen, i tillegg til at USA og Iran gjenopptar forhandlinger. At USA trakk seg fra atomavtalen har bare fått negative og farlige konsekvenser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder