SKANDALE? – Steinkjer kommune med sitt eiendomsselskap investerte 450 millioner kroner for å få InnoCamp opp å stå. At Nord universitet vil trekke seg fra satsningen er en nasjonal forvaltningsskandale, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Debatt

En nasjonal forvaltningsskandale!

Om du tror Rosenborg er det eneste som kan vekke engasjement og harme i Trøndelag: Her er saken som bør gjøre alle trøndere – og alle fornuftige mennesker andre steder i landet – inderlig, oppriktig opprørte.

KETIL LINDSETH, styreleder i Lindseth Reklame AS, Steinkjer

Tre måneder før en innovasjonscampus til 450 millioner kroner skal åpnes i Steinkjer, vil rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet rømme fra alle løfter og forutsetninger prosjektet er bygget på.

Det var universitetet som initierte campusen (nå InnoCamp), men rektoren (ledelsen er trygt plassert i Bodø) mener at den nå får seile sin egen sjø, mens planlagte studier flyttes til andre steder.

Ketil Lindseth. Foto: PRIVAT

Dersom styret ved universitetet lytter til rektoren heller enn til fornuften, er det etter mitt syn intet mindre enn en nasjonal forvaltningsskandale. InnoCamp ble initiert av Nord universitet, og er et arbeid i tråd med Stortinget og regjeringens ønske om et tett samarbeid med lokalmiljø/region, lokalt næringsliv og universitet/forskningsmiljø. Nord universitet har forpliktet seg til en tiårig leieavtale til 180 millioner kroner. 30 små og mellomstore bedrifter lot seg overtale av universitet om å slutte seg til.

Nå, tre måneder før innflytning snur rektor 180 grader, og vil trekke seg fra samlokaliseringen. En samlokalisering som var forutsetningen for at selskapene i Drivhuset (vårt eierselskap) inngikk avtalen med InnoCamp.

les også

Akademisk uro

For 20 år siden, etablerte vi kommunikasjonsklyngen Drivhuset i Steinkjer. Vår idé var at vi ønsket grundere og selskaper som hadde sitt utgangspunkt i kommunikasjon skulle gå sammen i et fellesskap med tanke på å utvikle seg selv og andre i en bransjeklynge. Når man driver utenfor de store markedene i Norge, er dette en svært hensiktsmessig måte å organisere seg på for å skape utvikling, vekst og konkurransefortrinn.

15 år etter, var denne kommunikasjonsklyngen gått fra å være fem selskaper og 15 ansatte, til å bli nær 20 selskaper med over 60 ansatte. Det gjør at vi i dag har det største kommunikasjonsfaglige miljøet nord for Dovre, med spesialister innenfor film, media, sosiale medier og reklame.

Det var dette faglige kommunikasjonsnavet som for fem år siden fanget Nord universitet sin interesse. For å forsterke media og kommunikasjonslinjene ved universitet, ønsket man et samarbeid og en samlokalisering.  For at dette skulle bli mulig, ble Steinkjer kommune invitert inn med sitt eiendomsselskap og investerte 450 millioner kroner for å få InnoCamp opp å stå.

les også

Tok bilde av bjørn like ved husveggen

De siste fire årene har vi fra Lindseth Reklame og andre virksomheter fra Drivhuset satt alle utviklingsprosjekter på hold, for å bidra inn i universitets prosjekt. Vi har øremerket årsverk i egen bedrift for å bidra slik at dette kommer i mål til oppstarten i august.  Vårt eiendomsselskap Drivhuset as har inngått en 10-års leieavtale med InnoCamp og forpliktet 17 bedrifter med en høyere leiekostnad enn den vi hadde i våre opprinnelige lokaler. Alt dette på Nord universitet sin bestilling.

Tre måneder før vi skal flytte inn, kommer rektorens nye innstilling. At den slår ned som en bombe hos oss som småbedrifter med små og sårbare økonomier, kan vel ikke overraske noen.

Det ytterst merkverdige i denne saken, er rektors og styreleders til stadighet manglende forståelse for politiske signaler, og konsekvent feiltolkning av disse. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sendte raskt et brev til styret i Nord etter rektorens innstilling. Her gikk hun, etter mitt skjønn, så langt hun kan uten å instruere styret, ved å si at rektors innstilling ikke er i tråd med eiers ønsker. Dessverre forstår ikke styreleder Vigdis Moe Skarstein det slik, og mente merkelig nok at brevet var en støtte til styret og hennes innstilling.

les også

Av med silkehanskane, Nybø

Etter at høringen er over, vil saken igjen havne hos styret i Nord universitet. Et styre som er utnevnt av regjeringen. Det er regjeringen og statsministeren som er eiere, og som til syvende og sist har ansvaret for universitetene i Norge, og dermed også bestemmer om hvorvidt rektoren kan gjennomføre sine endringer. Både statsminister Erna Solberg og venstreleder Trine Skei Grande går svært langt i å si at forslaget til rektoren ikke er i tråd med eierens politikk. Da må styret enten snu opp ned på rektors innstilling, eller ta sine hatter å gå, da mest sannsynlig sammen med rektor Hanne Solheim Hansen.

Nå setter vi som bedrifter i Drivhuset vår lit til Erna Solberg, Trine Skei Grande og Iselin Nybø. Stopper man ikke dette, vil man dessverre måtte fastslå at forpliktende og langsiktig samarbeid med det offentlig ikke er til å stole på.

Hvis man som liten bedrift i Norge ikke kan stole på staten, hvem kan man da stole på?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder