HJELPER BARN: – Vi trenger flere ansatte for å ha bedre tid til de som trenger oss aller mest, mener Ine Haver, som står bak grasrotopprøret blant ansatte i barnevernet, kalt #heierna. Over 10 000 barn er under barnevernets omsorg. (Bildet er et illustrasjonsfoto).

HJELPER BARN: – Vi trenger flere ansatte for å ha bedre tid til de som trenger oss aller mest, mener Ine Haver, som står bak grasrotopprøret blant ansatte i barnevernet, kalt #heierna. Over 10 000 barn er under barnevernets omsorg. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: Line Møller

Debatt

Grasrotopprør i barnevernet: – Vi trenger flere ansatte for å ha bedre tid til de som trenger oss mest

Dersom Norge skal ha et bærekraftig barnevern må vi ha en regjering som er villig til å betale for det. Dette handler om de mest sårbare barna, som trenger hjelp og beskyttelse.

INE HAVER, kontaktperson og fagkonsulent i barneverntjenesten i Stavanger.
MARIT KLEMP STEPHANSEN, fagkonsulent i barneverntjenesten i Sandnes.

Vi i grasrotopprøret i barnevernet, #Heierna, hadde 5. mars besøk av statsministeren i Stavanger. Der det var enighet om at turnoveren blant ansatte i norsk barnevern var altfor høy. I Stortingets spørretime den 13.3.19 uttalte også barne- og familieminister Ropstad at han også var bekymret for at så mange som 1 av 3 ansatte slutter i barnevernet innen ett år.

#heierna-kampanjen ønsker med dette å gå ut med et nasjonalt varsel om at det er behov for flere ansatte i barnevernet nettopp for å forebygge høy turnover i barnevernet ved å senke totalbelastningen på de ansatte. 

Stephansen og Haver.

les også

Dagbladet: 45 av 60 barnevernsinstitusjoner svikter

Ansatte i barnevernet har gjennom kampanjen gitt tydelig uttrykk for at vi tar imot regjeringens satsning på kompetanseheving. Barnevernloven sier at vi må legge til rette for høy grad av medvirkning for våre brukere. Vi mener at Solberg og Ropstad selv bør følge samme modell som de forventer av oss. Når vi søker medvirkning fra brukerne våre lærer vi at man ikke selv kan definere at man lytter, dette er en tilbakemelding kun brukeren selv kan gi.

Når Solberg og Ropstad sier til media at de lytter til barnevernsansatte gjenspeiler dette ikke vår opplevelse.  Vi frykter at det de omtaler som «å lytte» til oss kun er et ønske om å signalisere dialog.

Vi mener at tiden er inne for at statsministeren og barneministeren virkelig begynner å ta inn over seg hva vi faktisk sier, samt tillegge barnevernsansattes opplevelse mening og betydning. Først da kan man si at man faktisk lytter!

les også

Erna Solberg om barnevern i nyttårstalen: – Må skape flere suksesshistorier

Vi undrer oss over hvorfor statsministeren og barneministeren ikke ser sammenhengen mellom lav bemanning og stor turnover i barnevernet. Vi stiller spørsmål ved om økonomi og kommunens selvbestemmelse (som også oppleves som statens ansvarsfraskrivelse) har blitt styrende for diskusjonen.

Dette handler om de mest sårbare barna som trenger hjelp og beskyttelse. Dersom Norge skal ha et bærekraftig barnevern må vi ha en regjering som er villig til å betale for det. Regjeringen må lytte til brukerne av barnevernet og utøverne av kommunenes tjenester. Vi må ha en statsminister og en barneminister som har kunnskap om barnevern og hva som fører til at ansatte slutter i jobbene sine, slik at gode beslutninger kan tas.

les også

Ny barnevernsrapport avdekker alvorlig svikt

For over 40 år siden begynte man å stille spørsmål ved hvordan hjelpere ble påvirket i møte traumatiserte klienter.

Det kom tydelig frem at hjelperen i langt større grad enn antatt opplevde de samme reaksjoner og symptomer som den som hadde vært direkte eksponert for traume. #heierna har vært i kontakt med mange som tidligere har jobbet i barnevernet men som av ulike årsaker sluttet.

De omtaler et vanvittig arbeidspress, uoverkommelig saksmengde, høyt stressnivå og om belastninger som trusler, vold og netthets. I tillegg forteller de om selvopplevde psykiske plager som PTSD-symptomer, angst, depresjon, utbrenthet, dårlig søvn, trøblete mage og konstant alarmberedskap.

Flere har vært hos legen som har gitt dem diagnoser som PTSD, sekundærtraumatisering og kronisk stresslidelse som følge av jobben. Disse sluttet ikke i barnevernet fordi de ikke var flinke. De sluttet fordi de simpelthen ikke orket mer. De gir alle uttrykk for en opplevelse av at de har sviktet hjelpetrengende barn fordi de ikke klarte mer.

les også

En rektor sier unnskyld

Vi som jobber i barnevernet ønsker på ingen måte å påføre barna i barnevernet ytterligere belastning ved å stå frem med våre historier og opplevelser av egen arbeidshverdag. I likhet med andre yrkesgrupper mener vi at belastningene vi opplever i vår arbeidshverdag må belyses, for at man skal forstå viktigheten av å satse på barnevernet.

Vi vil gjerne være sterke, dyktige og kompetente ansatte som tar imot barns historier og hjelper dem. Vi vil gjerne stå i relasjonene med barna over tid, slik de ønsker fra oss. Norsk barnevern har et stort forbedringspotensial på dette området, og vi mener at flere ansatte er et treffende tiltak for å redusere turn-over.

Vi mener at det er til barnas beste at vi som jobber i barnevernet får mindre belastninger i arbeidshverdagen. Vi må våge å snakke om dette og samfunnet må evne å ta inn over seg hvordan det er å jobbe i barnevernet, selv om det kan være vondt.

Regjeringen snakker stadig om kompetanseheving i barneverntjenesten. Ja til kompetanseheving, men den viktigste styrkingen av barnevernets kompetanse handler om å få erfarne medarbeidere til å bli værende. Det MÅ være en balanse mellom arbeids- og saksmengde, og det må være tid til veiledning og ivaretakelse av ansatte slik at det er mulig å bearbeide opplevelser på jobb. Det er et faktum at hjelperen blir rørt, rammet og rystet.

Man kan ikke underkjenne dette og vi ønsker oss en statsminister og en barneminister som setter seg inn i dette. Gjør som oss: gå på kurs! Ta videreutdanning! Øk kompetansen deres! Dersom regjeringen ikke iverksetter tiltak for å øke egen kompetanse ser ikke framtiden for vårt barnevern særlig lys ut.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder