Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil åpne porten for flere innvandrere til arbeidsmarkedet. Foto: Trond Solberg

Leder

Under ellers like forhold...

Skal velferdsstaten være bærekraftig må innvandrere ha en reell mulighet til å skaffe seg jobb.

les også

Muligheter i mangfold

Regjeringen vil sette i gang et prøveprosjekt hvor arbeidssøkere i staten kan være anonyme i første runde, i håp om at det skal øke sjansen for at folk med innvandrerbakgrunn skal komme i betraktning, melder NRK. Statlige virksomheter har det siste tiåret vært pålagt å innkalle minst en søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju, dersom det finnes kvalifiserte søkere. Men undersøkelser skal ha vist at sjansen til å bli innkalt til intervju er mindre om en har et etternavn som ikke høres norsk ut. Staten besetter rundt 20.000 stillinger hvert år, og hvert av de femten departementene blir nå pålagt å utpeke en underordnet etat til å delta i prosjektet. – Vi har digitale løsninger som gjør at de som ansetter ikke ser navnet på søkeren. Da må de ut velge hvem de vil ha på intervju ut fra utdanning og kvalifikasjoner, ikke ut fra navn, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.

les også

Her sponser de flyktninger

I Canada har man operert med et lignende system en stund, under navnet «Blind rekruttering». Offentlige institusjoner lar de som søker arbeid levere en digital CV, hvor man ikke oppgir navn, kjønn eller etnisk bakgrunn. De som velges ut til intervju blir dermed i første omgang utelukkende valgt på grunn av sine formelle kvalifikasjoner. Det løser ikke nødvendigvis hele utfordringen, men det er et viktig steg i riktig retning. I Canada har det ført til at langt flere med en annen kulturell bakgrunn får jobb.

les også

Studie: Integreringen går feil vei – Slik vil politikerne løse det

«Innvandring har bidratt til økonomisk vekst i Norge og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon», skrev Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i den såkalte Jeløya-erklæringen i fjor. Samtidig som regjeringspartiene understreket behovet for at den demografiske utviklingen må være bærekraftig for velferdsstaten. Da er første bud at folk med enn annen bakgrunn en den tradisjonelle norske må ha samme muligheter på arbeidsmarkedet. Prøveprosjektet er et kreativt grep for å fjerne noen av hindringene, og det skal bli spennende å se hvilken effekt det har i de kommende årene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder