FIKK IKKE LØNN: Hrabrin F. Haralanov, bygningsarbeider fra Bulgaria som ble hentet til Norge av FagarbeiderAS Foto: Privat

Leder

Opprørende utnyttelse av arbeidsfolk

Utenlandske arbeidere er blitt lokket til Norge med gratis flybilletter og gode lønninger.

De en av de innleide arbeiderne i hos Fagarbeideren AS sendte en påminnelse til sjefen om at han ikke hadde fått lønn, og at han håpet å få den før jul, fikk han bare en latter-emoji tilbake som svar.

Han som driver selskapet var før dette fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet.

Utrolig nok fikk selskapet være med på utbyggingen av Politiets beredskapssenter, som statsminister Erna Solberg har kalt «en grunnstein for norsk trygghet».

Tirsdag kunne VG omtale at 35 arbeidere ikke fått lønn fra selskapet. Fortvilte ansatte fra Bulgaria, Polen, Afghanistan og Norge anslås av Fair Play Bygg Oslo å ha til sammen to millioner kroner utestående. En av arbeiderne forteller til VG at kona hans i Bulgaria har måttet sende ham penger.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier til VG at han tar i bruk sitt solidaritetsfond for å hjelpe arbeiderne med mat, husvære og komme hjem til jul.

Og det er bra. Men her er det åpenbart mer som må gjøres.

Et problem er at mange av disse sakene ikke etterforskes. Og om de blir det, behandles de ofte kun som sosial dumping, mens det i realiteten kan være snakk om menneskehandel. Mange saker støver ned. Når de havner i domstolene er de ofte så gamle at det utløser store strafferabatter.

Vi ser at folk bryter loven igjen og igjen. Bakmennene tas alt for sjelden, det samme gjelder pengene deres.

- Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet, het det i et rundskriv fra Riksadvokaten i år.

Tallene på inndragning har vært nedslående. Det betyr at kriminelle får sitte igjen med pengene selv om de havner i fengsel.

Det handler selvsagt om kapasitet. Men når det gjelder inndragning gjør vi det unødvendig vanskelig for oss selv. Her har det siden 2015 ligget en innstilling på vent for å gjøre dette enklere.

- Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv og den norske velferdsstaten, sier LO-lederen.

Det er helt sant. Derfor må vi skjerpe oss på dette området.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder