NYE ADVARSLER: Riksrevisor Per-Kristian Foss har på vegne av Riksrevisjonen overlevert Stortinget en ny rapport som igjen påviser beredskapsbrudd og hull i samfunnssikkerheten. Foto: Frode Hansen VG

Fortsatt beredskapssvikt er uholdbart

Den nye rapporten fra Riksrevisjonen er nedslående.

  • VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap har avdekket nye mangler og regelbrudd. Snart syv år og to regjeringer etter 22. juli-terroren er det fortsatt avvik mellom uttalte krav og pålegg på den ene siden og departementenes gjennomføringsevne på den andre. Flere departementer mangler sågar oversikt over risiko og sårbarhet i egne sektorer.

"22. juli er en evig påminnelse om hvilke ytterligheter som kan ramme når systemet ikke fungerer ...

Det er Utenriksdepartementet og Børge Brende (H) som kommer dårligst ut av denne tilsynsrunden, men også Justisdepartementet får kritikk. Samordningsrollen som justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har overfor alle øvrige departementer er ikke oppfylt, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.

I 2015 avdekket Riksrevisjonens gjennomgang av Justisdepartementet store feil og mangler ved vår samfunnssikkerhet og beredskap. Funnene var såpass alvorlige at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba om en tilsvarende forvaltningsrevisjon på beredskapsområdet.

Oppfølgingsrapporten viser forbedringer, men fortsatt finnes det en del svakheter som departementene og deres statsråder har hatt god tid til å rydde opp i. Et hovedproblem synes å være at kravgrunnlaget for tilsynene med departementene ikke er tydelige nok. Det er også ulike oppfatninger om hvorvidt departementene har et selvstendig ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet for hele sin sektor.

Vi er enig med riksrevisoren når han sier at nettopp oversikt over risiko og sårbarhet er avgjørende for kvaliteten på beredskapsarbeidet. Derfor er reprimanden som Børge Brende, Per-Willy Amundsen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) nå får langt alvorligere en hvilken som helst korreks en statsråd kan pådra seg.

22. juli er en evig påminnelse om hvilke ytterligheter som kan ramme når systemet ikke fungerer og «ressursene ikke finner hverandre», som det ble hetende i Gjørv-kommisjonens rapport. Alle partier som har vært innom regjeringskontorene før og etter denne skjebnedatoen har et ansvar for manglene ved beredskapsarbeidet. Nå har enda en kritisk rapport påtalt sviktende samfunnssikkerhet og manglende oppfølging av pålegg. Det er uholdbart. Hvis noe skulle skje igjen vil det hvile en tung bør på politikere som visste, men som avsto fra å handle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder